, svátek má

Důležitá čísla

Tísňová volání112
Hasiči150
Záchranná sl.155
Policie158
Městská policie156
Pohotovost Brno545 538538
Pohotovost Hustopeče519 407310
Dětská pohotovost Brno      533 302236
Zubní pohotovost 545 538538
Lékárna Koliště 545 424811
Lékárna Kobližná542 212110
elektřina E.ON545 141880
voda519 411058
plyn JMP1239

Archiv aktualit

Český rozhlas Brno vysílá ze Staroviček 18.6.2015

Prodej stavebních pozemků v lokalitě Zahrady

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ "ZAHRADY"

   PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL ZASTAVEN K DATU 1.9.2015. DALŠÍ VÝSTAVBA V TÉTO LOKALITĚ SE PLÁNUJE ZA CCA 5 LET.

- rozloha stavebního pozemku cca 800 m2,

- cena 350 - 400 Kč/m2,

- žádosti o prodej pozemku se přijímají od 2.2.2015,

- předpokládaný prodej pozemků v roce 2016,

- počet nabízených pozemků 10 - 14.

BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍLOHÁCH POD TÍMTO TEXTEM:

Vánoční turnaj ve stolním tenise - Starovičky 2013

Vánoční turnaj ve stolním tenise, Starovičky 2013

 V pátek 27. prosince 2013 se konal tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise dospělých.

V našem kulturním domě se při presentaci sešlo 14 účastníků, většinou ze Staroviček. Turnaj se hrál systémem každý s každým. O vítězství rozhodoval větší počet vyhraných zápasů a při shodě vzájemné výsledky. 

Putovní pohár pro vítěze si odnesl David Poláček ml., který letos nenašel přemožitele a prošel celým turnajem bez zaváhání. Oproti loňskému roku se tak polepšil o jedno místo. Druhé místo vybojoval David Sedláček. Oba tak zvýraznili svoje loňské zlepšení. Třetí místo obsadil Pavel LangVšem gratulujeme!

Celý turnaj proběhl ve stylu  fair-play bez jediné stížnosti. 

Organizátoři děkují všem zúčastněným za předvedené výkony a spolu se všemi účastníky turnaje děkují za podporu od obce. 

Průběh turnaje včetně kompletních výsledků bude detailněji popsán a zveřejněn v dalším čísle Starovičského zpravodaje.

Za organizátory

 Pavel Lang, Kamil Ondrák

Co je u nás nového - Duben 2013

Dotace

V průběhu měsíců března a dubna byly podány vedením obce Starovičky následující žádosti o dotace:

  1. Dotační program JmK - Dotace v oblasti vodního hospodářství - „Starovičky – rekonstrukce stoky BA“. Jedná se o investiční projekt rekonstrukce kanalizace v úseku od obecního úřadu po křižovatku se silnicí ve směru na Šakvice. V tomto případě obec může uplatnit DPH, celková výše projektu je 632 tis. Kč bez DPH, požadovaná dotace 442 tis. Kč, tj. 70%
  2. Dotační program JmK - Individuální dotace – „Starovičky – rekonstrukce hasičské zbrojnice I. etapa“. Jedná se o investiční projekt přístavby sociálního zařízení hasičské zbrojnice a dílčí rekonstrukce přízemí budovy ve výši 705 tis. Kč, požadovaná dotace 400 tis. Kč, tj. 57%.
  3. Dotační program JmK - Požární technika a věcné prostředky  JSDH – „Pořízení zásahového automobilu“. Jedná se o investiční projekt ve výši 500 tis. Kč, požadovaná dotace 350 tis. Kč, tj. 70%.

4.      Dotační program JmK - Zkvalitnění sportovního prostředí  – „Starovičky – zakoupení motorového vertikutátoru“. Jedná se o investiční projekt, který řeší nákup motorového provzdušňovače trávníku ve výši 137 tis. Kč, požadovaná dotace 95 tis. Kč, tj. 70%. Tuto dotaci podala TJ Starovičky ve spolupráci s obcí.

5.      Dotační program JmK - Program rozvoje venkova – „Starovičky – protipožární opatření budovy MŠ a ZŠ“. Jedná se o investiční projekt, který řeší protipožární opatření nutné pro vybudování nové třídy mateřské školy. Celková výše projektu 520 tis. Kč, požadovaná dotace 200 tis. Kč, tj. 38%.

6.      Dotační program Podpora kulturních památek prostřednictvím ORP  - „Starovičky – oprava božích muk z 15. století“.  Jedná se o neinvestiční projekt ve výši 60 tis. Kč, požadovaná dotace 50 tis. Kč.

 

Vinařský spolek Starovičky, o.s. obdržel dotaci z programu Vinařského fondu na propagaci akce „3. ročník přehlídky vítězů vín Mikroregionu Hustopečsko“ ve výši 10 tis. Kč.

 

Bezbariérové chodníky  - II. etapa

V měsíci dubnu bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby „Starovičky – zvýšení bezpečnosti chodců II. etapa“. Nejvýhodnější nabídku z 6-ti zúčastněných firem předložila firma Stavoč s.r.o. Horní Bojanovice, celková výše nákladů činí 1 949 019,- Kč. Akce bude realizována pouze v případě úspěšného získání dotace ze SFDI a to v období srpen - září.

 

Průjezd kamionů obcí

Obec Starovičky společně s dalšími sedmi obcemi a městy ležícími na trase komunikace II/425 Starovičky – Rajhrad vyvíjí v současnosti poměrně značnou iniciativu, která směřuje k zavedení zákazu průjezdu kamionů projíždějících uvedenou trasou, tzv. tranzit. Společná žádost obcí byla v měsíci dubnu předložena k projednání odborům dopravy MěÚ Hustopeče a Židlochovice, do jejichž působnosti obvody náleží. Obce navrhují konkrétní provedení tohoto omezení a to svislým dopravním značením se zákazovou značkou s dodatkovou tabulkou tak, aby byl povolen vjezd pouze dopravní obsluze. Legislativa je však v tomto případě poměrně složitá a dosud byla v České republice podobná opatření zavedena pouze výjimečně. Přesto věříme, že příslušné úřady posoudí tuto konkrétní situaci jako opodstatněnou a vydají i přes dosud nejasný výklad všech zákonů a nařízení kladné stanovisko.

 

Nové nařízení vlády o provozu komínů

V naší obci provádí kominické práce pan Adam Šebesta, tel. č. 601 325 700 601 325 700 BEZPLATNĚ , webové stránky http://www.kominictvi-sebesta.cz/ Vážení občané, od 24. května 2012 začne ve Starovičkách kontrola a čištění komínů. Tuto kontrolu komínů v naší obci provede stejně jako v předcházejících letech firma Kominictví Adam a Jiří Šebesta z Kurdějova a zároveň občany žádá, aby zajistili přístup ke spotřebičům a vymetacím otvorům. Kontrola bude probíhat až do doby, kdy budou zkontrolovány všechny domy v obci. V případě, že některý z občanů nebude zastižen doma, kominictví Adam a Jiří Šebesta zanechá lísteček ve schránce s datem další návštěvy. Cena běžné kontroly komínů činí 300 Kč za jednu spalinovou cestu (1 komín). Pokud je více spalinových cest, je další po 200 Kč. Ke každé kontrole komínů bude na místě vystavena zpráva o provedení kontroly anebo čištěn í spalinové cesty, tato zpráva je již zahrnuta v ceně, stejně tak jako výběr sazí.

Vánoční turnaj ve stolním tenise - Starovičky 2012

Vánoční turnaj ve stolním tenise, Starovičky 2012

Ve čtvrtek 27. prosince 2012 se v našem kulturním domě uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenise dospělých pod záštitou obecního úřadu. Na presentaci, která začala v 10:00, se sešlo 19 účastníků, kteří sehráli turnaj systémem každý s každým. Oproti loňskému roku potěšila vyšší účast starovičské mládeže a zejména jejich dobrý sportovní výkon. Putovní pohár si odnesl Dušan Fridrich, který celým turnajem prošel bez zaváhání a obhájil tak svoje loňské prvenství. Druhé místo vybojoval David Poláček ml., který byl zároveň příjemných překvapením turnaje a velkým příslibem pro další ročníky. Třetí místo obsadil Roman Vejvančický. Všem gratulujeme!

Všichni borci na stupních vítězů, kromě potlesku všech zúčastněných, obdrželi i věcné ceny věnované obcí, o které se obratem podělili se všem i účastníky. Celý turnaj proběhl ve stylu fair-play bez jediné stížnosti. Občerstvení v průběhu turnaje zajišťoval pan Luboš Kalivoda – děkujeme!

Organizátoři děkují všem zúčastněným za předvedené výkony a spolu se všemi účastníky turnaje děkují za podporu obce.

Detaily o průběhu celého turnaje včetně seznamu všech účastníků a celkových konečných výsledků budou zveřejněny v dalším čísle Starovičského zpravodaje.

Za organizátory

Pavel Lang, Kamil Ondrák

Dušan Fridrich, který celým turnajem prošel bez zaváhání a obhájil tak svoje loňské prvenství. Druhé místo vybojoval David Poláček ml., který byl zároveň příjemných překvapením turnaje a velkým příslibem pro další ročníky. Třetí místo obsadil Roman Vejvančický. Všem gratulujeme!

Všichni borci na stupních vítězů, kromě potlesku všech zúčastněných, obdrželi i věcné ceny věnované obcí, o které se obratem podělili se všem i účastníky. Celý turnaj proběhl ve stylu fair-play bez jediné stížnosti. Občerstvení v průběhu turnaje zajišťoval pan Luboš Kalivoda – děkujeme!

Organizátoři děkují všem zúčastněným za předvedené výkony a spolu se všemi účastníky turnaje děkují za podporu obce.

Detaily o průběhu celého turnaje včetně seznamu všech účastníků a celkových konečných výsledků budou zveřejněny v dalším čísle Starovičského zpravodaje.

Za organizátory

Pavel Lang, Kamil Ondrák

Lékařská služba první pomoci

V příloze naleznete přehled Lékařské služby první pomoci v Jihomoravském kraji.

Spotřebitelská poradna pro občany

Spotřebitelská poradna

Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí v rámci poradny bezplatně:

·         Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru. 

Telefonní linka: 299 149 009

Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod

·         Publikace, např. tištěná informační brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích určená převážně seniorům.

·         Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.

·         Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz),

web: http://www.dtest.cz/

Internetový portál pro studenty

Internetová adresa : http://www.unium.cz 

unium_logo

Co je nového ... prosinec 2011

Co je nového .... říjen 2011

Třídění odpadu

Po jednání s firmou Hantály a.s. Velké Pavlovice bylo dohodnuto upravit sběr a třídění plastů a plastových obalů pro další zpracování následovně:

-          komodita plastové obaly – PET lahve a obaly pouze od potravinářských výrobků

-          komodita plasty – obaly od drogistického zboží, ostatní plasty a igelitové pytle

Podle výše uvedených kriterií by měly být plasty tříděny a ukládány na sběrném dvoře z důvodu následného jednoduššího zpracování. Poděkování patří všem, kteří i přes zvýšené úsilí při této činnosti plastový odpad dále třídí a neukládají ho spolu s komunálním odpadem do svých popelnic.

Dále dochází k úpravě systému při sběru papíru, kdy byl změněn z důvodu dodání vlastního výměnného kontejneru na SD firmou Stavosur Hustopeče původní záměr odvozu papíru pod hlavičkou místní Základní školy a Mateřské školy na nynější systém odvozu papíru ze sběrného dvora v režii Obce Starovičky. Základní škola bude dále uskutečňovat sběr papíru stejně jako v minulých letech, tj. 1x – 2x ročně sběrem v budově školy.

Prodej smykového nakladače

V měsíci září byl prodán firmě Staves Olomouc za cenu 435 tis. Kč smykový nakladač New Holland 170 LS Pilot, který obec zakoupila v r. 2008, z důvodu pořízení nového stroje New Holland 185 LS Pilot v rámci vybavení sběrného dvora.

Úprava veřejného prostranství

V měsíci září byl zpevněn úsek polní cesty kamenivem frakce 16 – 32 mm v lokalitě „Luža“ od garáží směrem k dálnici z důvodu bezproblémové sjízdnosti tohoto úseku v deštivém období.

V měsíci říjnu byla doplněna chybějící dlažba ze žulových kostek v prostoru boční části restaurace Moravská Bašta. Práce provedli pracovníci OÚ.

Provozní řád víceúčelového hřiště

V měsíci červenci byl schválen ZO provozní řád víceúčelového asfaltového hřiště, který upravuje využívání sportoviště s důrazem na provozní dobu, udržování pořádku a zvýšení bezpečnosti návštěvníků. Úplné znění provozního řádu naleznete kromě přímého umístění v areálu také na internetových stránkách obce.

Sportovní areál

V měsíci říjnu byla dokončena realizace travnatého víceúčelového hřiště za kabinami určeného pro děti. V rámci projektu byly vybudovány opěrné stěny po celém obvodu hřiště z důvodu svažitého terénu, oplocení výšky 4 m, automatická závlaha, ochranné sítě za brankami, zatravnění hrací plochy a zároveň byl zakoupen mobiliář – hliníkové branky a kompletní set volejbal/ nohejbal. Celkové vložené finanční prostředky byly 660 tis. Kč, z toho dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 385 tis. Kč. Dalším vkladem akce byla práce pracovníků obce a občanů.

V měsíci říjnu bylo znovu postaveno pracovníky obce venkovní ohniště ve sportovním areálu, které bylo zničeno při budování kanalizace v loňském roce. Během příštího měsíce k němu budou vyrobeny 4 ks lavic.

Úprava hřbitova

Během měsíců září a říjen byla provedena v areálu hřbitova úprava bočních chodníků mezi hroby. Po prohlídce hřbitovů okolních obcí a na základě zkušeností s budováním nových zpevněných chodníků v místním parku v r. 2009 byl zvolen následující postup prací - nejdříve byl odstraněn původní hliněný podklad mocnosti cca 5 – 7 cm, dále byl uložen nový podklad z kameniva frakce 4 – 8 mm, který má za úkol odvést dešťovou vodu z povrchu chodníků a dále horní vrstva z kameniva frakce 0 – 4 mm pro finální zpevnění celého povrchu. Práce provedli pracovníci OÚ ve spolupráci s firmou Ivo Hanzlík Hustopeče, která provedla zemní práce minibagrem.

Ukládání odpadu na hřbitově

V prostoru hřbitova je nyní možno ukládat odpad následujícím způsobem:

- uložení zeleného odpadu (květiny, věnce z přírodních materiálů) i komunálního odpadu (svíčky, sklo, plastové květiny a věnce) na sběrném dvoře v otevíracích hodinách, kam je přístup ze zadní části hřbitova – žádáme místní občany o využívání této možnosti v maximální míře, uvolní se tím místo v popelnicích na hřbitově pro cizí návštěvníky, kteří nemohou přijít v provozní době SD nebo o této možnosti neví

- uložení zeleného odpadu (květiny, věnce z přírodních materiálů) do hnědé popelnice na bioodpad a komunálního odpadu (svíčky, sklo, plastové květiny a věnce) do černé uzamykatelné popelnice s otvorem ve víku – na obou popelnicích jsou zřetelné popisky. Žádáme občany o dodržování systému třídění – popelnice jsou průběžně vysýpány do kontejnerů na sběrném dvoře a v případě nevytříděného odpadu tuto činnost musí provádět pracovníci obce. Děkujeme všem občanům za to, že svým vstřícným přístupem pomůžete zjednodušit tuto činnost.

V následujícím období se počítá s vybudováním nového výtokového stojanu pro zalévání rostlin spolu s místem pro uložení zahradního nářadí a konví na zalévání pro veřejnost v zadní části hřbitova.

Výstavba chodníků

V měsících září a říjen byla realizována firmou Stavoč s.r.o. Horní Bojanovice výstavba 3 úseků chodníků šířky 1,5 m v lokalitě Tálky II a v ulici Objížďka v celkové délce 300 m. Při výstavbě bylo nutno poměrně složitě a nákladně snížit celkovou výšku 2 ks kanalizačních šachet u Objížďky, které do chodníku zasahovaly. V době uzávěrky nebyla známa přesně celková délka chodníku, předpokládaná výše investice je 330 tis. Kč, z toho dotace JmK ve výši 150 tis. Kč. Během roku 2012 se předpokládá s dokončením navazující části chodníku v celé ulici Příční, tedy od ulice Objížďka k budově obecního úřadu.

Vyhodnocení dat ukazatelů rychlosti

Po červnové montáži ukazatelů rychlosti s registrací projíždějících vozidel na vjezdech do obce můžeme nyní předložit statistiku uložených dat za sledované měsíce třetího čtvrtletí roku 2011, tedy za měsíce červenec, srpen a září. Radary sledují počet a rychlost projíždějících vozidel v patnáctiminutových intervalech a jejich program umožňuje různé druhy porovnání a sledování uložených hodnot – např. průměrnou rychlost v určitém období, počet vozidel s rychlostí ve zvoleném intervalu, jejich počet v zadaném období atd. Protože datové výstupy jsou v angličtině a grafické výstupy jsou navíc velmi podrobné, je těžké prezentovat je ve zpravodaji v původních formátech. Pro Vaši lepší orientaci jsou nyní uvedeny ve srozumitelné formě, která je pro základní informaci o dopravní situaci v naší obci snad dostačující.

Ukazatel ve směru od Šakvic:

- celkový průjezd vozidel 45 200 ks, v průměru tedy 502 vozidel denně

- maximální rychlost projíždějících vozidel byla v 10-ti případech 130 km/hod, u dalších asi 30-ti případů 120 km/hod

- obecně platí, že nejvyšší průměrné průjezdové rychlosti 55 - 65 km/hod jsou dosahovány v době mezi 3. -8. hodinou, v ostatním čase je rychlost 45 – 55 km

- nejvíce automobilů projede mezi 13. – 19. hodinou v počtu cca 35 vozidel za hodinu, průjezdy v jednotlivých dnech jsou značně proměnlivé, pohybují se od 250 – 1350 vozidel

- nejvíce vozidel (pravděpodobně cyklistů) projelo v tomto období rychlostí 15 – 25 km/hod v počtu 15 000 ks, další v pořadí je rychlost 55 – 65 km/hod v počtu 9 500 ks, třetí místo 65 – 75 km/hod v počtu 7 000 ks, dále 45 – 55 km/hod 5 700 ks.

Ukazatel ve směru od Hustopečí:

- celkový průjezd vozidel 360 577 ks, v průměru tedy 4 006 vozidel denně

- maximální rychlost projíždějících vozidel byla v pěti případech 160 km/hod, v dalších asi 15-ti případech 150 km/hod, totéž platí pro rychlosti 140 a 130 km/hod

- obecně platí, že nejvyšší průměrné průjezdové rychlosti 55 - 65 km/hod jsou dosahovány v době mezi 23. – 5. hodinou, v ostatním čase je rychlost 48 – 55 km/hod

- nejvíce automobilů projede mezi 7. – 17. hodinou v počtu 250 – 400 vozidel za hodinu, maxima jsou vždy kolem 17. hodiny, denní průjezdy jsou poměrně vyrovnané - v pracovních dnech se jedná o 4 000 – 5 000 automobilů denně, v pátek je provoz vozidel zvýšen cca o 500 ks, sobotu je průjezd cca 3500 ks, v neděli cca 2500 ks.

- nejvíce automobilů projelo v tomto období rychlostí 55 - 65 km/hod v počtu 125 000 ks, další v pořadí je rychlost 45 - 55 km/hod v počtu 105 000 ks, třetí místo 65 – 75 km/hod v počtu 70 000 ks, dále 75 - 85 km/hod v počtu 21 000 ks.

  Ukazatel ve směru od Břeclavi:

- celkový průjezd vozidel 277 041 ks, v průměru tedy 3 078 vozidel denně

- maximální rychlost projíždějících vozidel byla v pěti případech 130 km/hod, v dalších osmi případech 120 km/hod

- obecně platí, že nejvyšší průměrné průjezdové rychlosti 55 - 58 km/hod jsou dosahovány mezi 23. – 5. hod, v ostatním čase je rychlost 48 – 53 km/hod

- nejvíce automobilů projede mezi 6. – 17. hodinou v počtu 200 – 280 vozidel za hodinu, maxima jsou vždy kolem 6. hodiny, denní průjezdy jsou poměrně vyrovnané - v pracovních dnech se jedná o 3 000 – 3 500 automobilů denně, v pátek není provoz zvýšený, sobotu a v neděli je průjezd vyrovnaný 2300 – 2700 automobilů každý den.

- nejvíce automobilů projelo v tomto období rychlostí 55 - 65 km/hod v počtu 120 000 ks, další v pořadí je rychlost 45 - 55 km/hod v počtu 103 000 ks, třetí místo 65 – 75 km/hod v počtu 28 000 ks, dále 35 - 45 km/hod v počtu 15 000 ks.

Co je nového .... červen 2011

Dotace

Obec Starovičky obdržela následující dotace:

1.      Program rozvoje venkova JmK na akci „Starovičky- chodník Tálky II. ve výši 165 tis. Kč na vybudování chodníku v lokalitě Tálky II a na části ulice Objížďka. Rozpočet projektu je 330 tis. Kč, spoluúčast obce činí 50%.

2.      Program obnovy venkova MMR na akci „Starovičky – vybudování víceúčelového hřiště“ ve výši 385 tis. Kč na vybudování oploceného travnatého hřiště pro děti za kabinami. Rozpočet projektu je 550 tis. Kč, spoluúčast obce činí 30 %.

Obci Starovičky nebyla přiznána dotace na akci „Vybudování technického zázemí OÚ“, podaná v rámci dotačního titulu JmK „Pomoc malým obcím“.

Chodník Tálky II.

Ve výběrovém řízení na vybudování chodníků v lokalitě Tálky II. a na části trasy od transformátoru po obecní úřad v celkové délce 350 m zvítězila firma Stavoč Horní Bojanovice s cenou 984,- Kč za běžný metr chodníku šířky 1,5 m. Realizace se předpokládá v období srpen – září.

Úprava polních cest

Během měsíce července bude provedena úprava polních cest v bezprostředním okolí obce recyklátem stavební suti, který je k dispozici v množství 900 tun z výkopů po rekonstrukci kanalizace. Předpokládá se úprava asi 1 km cest v šířce cca 3,5 m urovnáním terénu, zhutněním podloží a navezením vrstvy recyklátu o mocnosti 15 cm.

Sečení travních porostů

Počátkem měsíce června provedla firma M Donné Hustopeče sečení travních porostů podél polních cest a příkopů soupravou traktoru se závěsným příkopovým ramenem v ceně 14 tis. Kč. Zároveň bylo provedeno frézování pařezů pokácených topolů u transformátoru.

Skládka Slaměnka

Dne 31.5.2011 proběhlo předání dokončeného díla Rekultivace staré skládky TKO „Slaměnka“. Realizace akce proběhla bez problémů, pouze finální založení trávníku na ploše 17 000 m2 se z důvodu suchého počasí mírně zkomplikovalo, v případě nedostatečného vzrůstu travního semene provede firma v rámci reklamace ve vhodném období na podzim nový podsev. Součástí rekultivace bylo vysazení 1440 ks sazenic keřů a mělce kořenících stromů v celkem 17-ti blocích zamulčovaných folií a kůrou. Areál rekultivované skládky není oplocený, aby po vzrůstu zeleně vhodně zapadl do místní krajiny. Můžete se tedy kdykoli přijít na místo podívat a posoudit vhodnost záměru a vynaložených finančních prostředků.

Ukazatele rychlosti

V měsíci červnu byla dokončena instalace 3 ks informativních ukazatelů rychlosti na příjezdech do obce ve směru od Hustopečí, Břeclavi a Šakvic. Všechny ukazatele mají zároveň statistický modul pro zjišťování průjezdu jednotlivých kategorií automobilů týkající se počtu automobilů i jejich rychlostí – statistika bude pravidelně zveřejňována. Již po osazení prvního ukazatele ve směru od Hustopečí v měsíci květnu se projevil jeho mimořádný účinek na projíždějící řidiče daný především velmi výraznou signalizací překročení rychlosti – změna barvy nápisu, blikající údaj s nápisem ZPOMAL a také celkovou výškou písma 40 cm, která je u tohoto typu přístroje největší možná. Zařízení dodala po předložení nejvýhodnější nabídky firma DAS elektrovýroba Němčice u Holešova, cena za všechny přístroje byla 207 tis. Kč.

Vysvěcení kříže v lokalitě Zace

V neděli 3. července ve 14 hod. proběhne posvěcení kříže v lokalitě Zace. Tento akt bude veřejný, nebude však provázen žádnými slavnostními doprovodnými akcemi. Posvěcení vykoná děkan naší farnosti P. Mgr. Pavel Kafka. Všichni jste srdečně zváni.

ČOV – den otevřených dveří

Dne 12.7. v 16  hod proběhne seznamovací schůzka občanů s technologií naší čistírny odpadních vod přímo v areálu ČOV Starovičky.  V této době se můžete podívat do areálu ČOV, kde Vás osoba odpovědná za provoz naší kanalizace - Ing. Jedlička spolu s obsluhou technologie p. M. Krčkou a p. P. Tomkem, provedou celým provozem, vysvětlí funkci jednotlivých oddělení a objasní, jakým způsobem používat splaškovou kanalizaci, co by do ní nemělo přijít, případně následky nesprávného používání kanalizace.

Domovní revizní šachty

OÚ Starovičky upozorňuje, že domovní revizní šachty, které byly v rámci rekonstrukce kanalizace umístěny na domovních přípojkách, jsou majetkem jednotlivých vlastníků nemovitostí. V případě odcizení poklopů či jejich poškození si bude následnou opravu zajišťovat každý vlastník sám. Zkontrolujte proto dotažení zajišťovacích šroubů tak, aby nebylo možno tyto bez použití nářadí odstranit.

Kalkulace stočného

V průběhu minulého měsíce byla utvářena kalkulace stočného pro naši obec. Podle požadavků Státního fondu životního prostředí musí obec během sledovaného 10- ti letého období získat na stočném částku 10 mil. Kč, která pokryje náklady na provoz ČOV a částečnou amortizaci zařízení. První rok bude tedy výběr stočného např. 800 tis. Kč, dále v závislosti na inflaci až 1200 tis. Kč. Výše stočného byla SFŽP nastavena pro r. 2012 na hodnotu 35 Kč/m3, pokud se použije pro určení kubatury stočného odečet vodoměrů firmy VaK Břeclav. Podnikatelské subjekty v jejich kalkulaci chybí.

 Zastupitelstvo obce se rozhodlo použít pro výpočet stočného směrná čísla, kdy je státem stanovena spotřeba vody na obyvatele a rok – nyní je tato hodnota 36 m3. Je to metoda administrativně jednodušší a také ve většině případů spravedlivější – hodně domácností používá vodu z dešťových i kopaných studní, která by jinak nebyla do kalkulace stočného zahrnuta. Podnikatelské subjekty do výpočtu nyní již samozřejmě zařazujeme. Abychom tedy dosáhli předepsané tržby za stočné, musí být podle našeho modelu cena 25 Kč za 1m3 při použití směrných čísel. Při použití množství dle odečtu vodoměrů by bylo stočné 31 Kč za 1 m3 ( stočné fy VaK Břeclav bylo pro letošní rok stanoveno ve výši  35,20 Kč ). Dále je možno snížit tuto hodnotu podle skutečných provozních nákladů např. po roce provozu až o 10%. Všechny změny musí ještě schválit SFŽP, aby nedošlo ke krácení dotací.

Z tohoto krátkého výčtu informací je patrné, že se podmínky SFŽP ve srovnání s minulými lety výrazně zpřísnily. Je to dáno tím, že velká část obcí neprováděla výběr stočného tak, aby měly pro případ větší opravy vytvořený rezervní fond, ze kterého by byly schopny tuto opravu financovat. Obce se tímto dostaly do velkých finančních problémů a ohrozily tím udržitelnost jejich dotovaného projektu.

Pokud bude tedy vše schváleno podle našich představ, mělo by být stočné pro letošní rok vybráno pouze za druhou polovinu roku v navrhované výši 25 Kč/m3. Obec musí mít také s každou domácností sepsánu smlouvu o odvádění splaškových vod. S domácnostmi, které dosud nezaplatily platbu za projektovou dokumentaci přípojek a revizních šachet nebudou smlouvy uzavřeny - vlastníci těchto nemovitostí doloží do konce roku likvidaci všech splaškových vod dle vodoměru VaK. Totéž platí pro domácnosti, které nebudou mít revizní šachtu na svých domovních přípojkách v místech, kde projekt rekonstrukce kanalizace neprobíhal.

Co je nového .... duben 2011

Dotace

V měsíci březnu podala Obec Starovičky následující žádosti o dotace:

  1. Program „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů“ prioritní osy č.2 Operačního programu životní prostředí z prostředků EU na akci „Čisté ovzduší v obci Starovičky“ na pořízení víceúčelového stroje na zametání chodníků a místních komunikací, který bude sloužit i pro zimní údržbu chodníků, případně později také pro údržbu zeleně. Projektové náklady 2 077 tis. Kč, požadovaná dotace 1 875 tis. Kč.
  2. Program „Individuálních dotací“ z prostředků JmK na pořízení 3 ks informativních ukazatelů rychlosti. Projektové náklady 215 tis. Kč, požadovaná dotace 100 tis. Kč.

Obci Starovičky byla zamítnuta žádost o dotace z programu „Program pomoci malým obcím“ z prostředků JmK na vybudování technického zázemí OÚ ve dvoře obchodu „U Tomků“.

Úprava veřejného prostranství

Během měsíce dubna provedli pracovníci OÚ úpravu terénu po výkopech kanalizace urovnáním terénu a jeho osetím travním semenem tak, aby se opět celé zatravněné veřejné prostranství obce mohlo udržovat pravidelným sečením.

Recyklace stavební suti

Počátkem měsíce dubna byla zahájena recyklace stavební suti v areálu místního zemědělského družstva drticí linkou společnosti Hantály a.s. Recyklát bude použit na úpravu polních cest v okolí obce. Odhadované množství materiálu je 1000 t, přesné množství bude zjištěno prostřednictvím vážních lístků drticí linky. Základní cena je stanovena na 70 Kč/t suti, při zvýšeném množství obsažené zeminy se cena může navýšit. Další nutné náklady na bezproblémové drcení jsou rozrušení velkých betonových bloků strojní sbíječkou na menší kusy do velikosti 50x 50x50 cm, které je možno podrtit.

Ukázková vinice

V měsíci dubnu byly pracovníky obce vybudovány různé druhy opěrných systémů v ukázkové vinici „U boží muky“. Celkem zde bude po dopěstování tvaru keřů během letošního roku představeno 17 druhů řezu vinné révy spolu s prezentací 18-ti druhů odrůd vinné révy a několika způsobů úpravy meziřadí.

Výstava vína

Dne 25.6. se bude konat v sále místního kulturního domu nepříliš běžná a svým způsobem ojedinělá výstava vína. Jedná se o 1. ročník výstavy, kde budou představeny vítězné vzorky jednotlivých výstav vín, které proběhly v letošním roce v obcích Mikroregionu Hustopečsko. Součástí bude i výstava vín místních vinařů. Akce navazuje na dopolední cyklistickou akci „Krajem André“. Celkem tak bude představeno asi 150 vzorků šampionů výstav a asi 50 vzorků vína místních vinařů. Organizací akce byl pověřen předseda kulturní komise p. Tomáš Dolák, dalšími organizátory budou členové kulturní komise obce a další budoucí členové ČZS z řad mládeže. Celou akci zaštítí místní organizace Českého svazu zahrádkářů s finanční podporou obce Starovičky. Součástí výstavy bude také odpolední vystoupení cimbálové muziky a večerní zábava s dechovou hudbou.

Setkání jubilantů

Z důvodu malého zájmu o společné setkání jubilantů ročníků 1961, 1951 a 1941 se letos neuskuteční tradiční setkání rodáků, které probíhalo každoročně počátkem května.

Oprava dětského hřiště

Pracovníci OÚ provedli v měsíci dubnu údržbu dětského hřiště místní mateřské školy. Byla provedena obměna písku v pískovištích a nátěr všech herních prvků. Při kontrole způsobilou osobou bylo také zjištěno poškození jednoho herního prvku. Stolařské práce při jeho opravě provedl p. Antonín Klecandr.

Územní plán

Koncem měsíce května byl předán projektantko Ing.arch. Janou Kaštánkovou k projednání nový návrh územního plánu obce. Nejdříve bude návrh projednáván s dotčenými orgány, po zapracování jejich připomínek bude veřejné projednávání s občany. Jedná se o dílo, které bude mít platnost 10 – 15 let, připravte si proto prosím své návrhy či připomínky, které by měly být v územním plánu podle Vašeho názoru zohledněny – např. vymezení zón pro bydlení, sportovní aktivity, průmyslových zón nebo podnikatelských aktivit, zapracování nutných veřejných staveb atd. Toto projednávání se předpokládá v termínu červen – červenec.

Převod hasičské zbrojnice

Po čtyřleté snaze obce byl nyní uskutečněn převod budovy hasičské zbrojnice do majetku obce, která byla dosud ve vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů. Bylo tak učiněno z toho důvodu, aby mohla obec budovu postupně rekonstruovat a uvést ji do stavu, kdy bude jednotce SDH plně sloužit k zabezpečení požární ochrany. Převod byl uskutečněn bezúplatně darovací smlouvou s věcným břemenem bezúplatného užívání budovy s pozemkem Sborem dobrovolných hasičů Starovičky pro potřeby řádné činnosti sboru dle jejich stanov a zabezpečení požární ochrany.

ČOV

Dne 31.3.2011 bylo předáno Obci Starovičky dodavatelem Eurovií CS Brno do užívání dílo „Starovičky – ČOV a rekonstrukce kanalizace“. Při místním šetření byly zaznamenány některé nedodělky týkající se převážně úprav povrchů po výkopových pracích, které budou odstraněny do termínu kolaudace díla. Ta proběhne dne 19.4.2011. Po nabytí právní moci bude zahájen jednoletý zkušební provoz ČOV. Jako odpovědná osoba za provoz ČOV a kanalizační sítě byl zastupitelstvem obce vybrán Ing. Jaroslav Jedlička, bytem Brno, který se podílí na provozu okolních asi deseti čistíren odpadních vod. Jako obsluha ČOV byl zaškolen p. Miroslav Krčka a p. Petr Tomek, kteří se budou v týdenních cyklech o chod ČOV střídavě starat. Bezúdržbová technologie s automatickým nastavením veškeré technologie umožňuje zvolit časově minimalizovanou denní obsluhu, která zahrnuje vedle pohledové kontroly přístrojů zápis naměřených hodnot, měření množství sedimentů, průběžnou očistu technologie, dále pak odstraňování poruch, které jsou hlášeny formou SMS a údržbu zeleně areálu.

Občanů se samozřejmě dotkne nejvíce poplatek za stočné - forma, výše a způsob výběru stočného bude upřesněn po zahájení zkušebního provozu a včas občanům oznámen. 

Konečná úprava místních komunikací, mimo trasu výkopových prací, zvláště pak vyjetých kolejí na kostkových komunikacích, je poměrně problematická, neboť nemůže být hrazena v rámci projektu. Stávající podloží komunikací není konstrukčně uzpůsobené průjezdu těžké techniky – tento problém však mají všechny obce, které rekonstrukci kanalizace v posledním období prováděly. Po zjištění finanční náročnosti dílčích oprav a v závislosti na finančních možnostech obce budou veškeré opravy postupně prováděny.

V rámci projektu a částečně i mimo rozpočet projektu bylo provedeno vybudování nových chodníků v ulicích Nová, Lužánky, Zaječská, Školní a v ulici Příční o celkové délce 850 m. Dále byly uloženy mimo rozpočet projektu silniční obrubníky, které zabrání splavování hlíny a písku do kanalizace na ulicích Objížďka a U hřiště v celkové délce 320 m.

Tato akce byla svým rozsahem pro naši obec obrovská – velké pracovní vytížení to znamenalo pro celé vedení obce, zároveň to znamenalo také značné omezení pro Vás pro všechny. Děkuji za Vaši trpělivost i při dokončovacích pracích, které se protáhly i přes velikonoční svátky, takže nemohla být obec upravená tak, jak bychom si představovali. Zametací vůz pro místní komunikace je zajištěn na dny 9. – 10.5. , komunikace II. a III. třídy by již měly být v době uzávěrky zpravodaje uklizené.         

Co je nového .. březen 2011

Dotace

Obec Starovičky podala následující žádosti o dotace:

  1. Program rozvoje venkova JmK- akce „Chodník Tálky II“

-          investiční akce vybudování 295 m chodníků v lokalitě Tálky II. a u Objížďky

-          projektové náklady 472 tis. Kč, dotace 200 tis. Kč

     2.   Program pomoci malým obcím JmK- akce „Vybudování technického zázemí OÚ“

-          investiční akce úpravy dvora obchodu „U Tomků“ pro garážování techniky OÚ

-          projektové náklady 750 tis. Kč, dotace 500 tis. Kč

     3.    Program pro vybavení jednotek SDH JmK

-          pořízení výzbroje a výstroje požární hlídky

-          projektové náklady 90 tis. Kč, dotace 63 tis. Kč

     4.    Program prevence kriminality Ministerstva vnitra – akce „Starovičky – osvětlení parku“

-          investiční projekt osvětlení chodníků a památníku v parku

-          projektové náklady 472 tis. Kč, dotace 400 tis.Kč

     5.   Podpora obnovy a rozvoje venkova JmK- akce „Vybudování víceúčelového hřiště“

-          investiční projekt pro děti 8 – 15 let, vybudování travnatého víceúčelového oploceného hřiště u kabin

-          projektové náklady 550 tis. Kč, dotace 400 tis. Kč

Kácení topolů

Koncem měsíce ledna bylo provedeno pokácení 8 ks topolů u transformátoru podél Starovičského potoka. Kácení bylo schváleno zastupitelstvem obce, práce byly provedeny pracovníky OÚ. Úklid a rozřezání stromů provedli místní občané, kterým bylo za tyto práce přenecháno dřevo z pokácených stromů. Stromy byly přestárlé a hrozilo jejich zřícení, což ostatně dokumentují fotografie dutých kmenů.

Úprava veřejného prostranství

Během měsíce února bylo provedeno pracovníky OÚ kácení náletových dřevin po předchozí dohodě s majitelem přilehlého pozemku p. Malinkou, Starovičky 41 v ulicích Vinařská a Padělky z důvodu snažší údržby zatravněných ploch podél místních komunikací.

Oprava knihovny

V měsíci lednu byla pracovníky OÚ provedena oprava vnitřních omítek v místní knihovně. Suterénní prostory knihovny byly zčásti zavlhlé. Bylo proto nutno část staré drolící se omítky odstranit a stěny znovu omítnout sanační omítkou, která zaručí odvod vlhkosti ze stěn místnosti. Dále byla provedeny vnitřní malby stěn a osazeny větrací mřížky dveří.

Osvětlení čekárny

V měsíci lednu bylo pracovníky OÚ osazeno nové osvětlení čekárny autobusu v provedení antivandal v ceně 5 500 Kč. Tato skutečnost byla vynucena častým poškozováním původního osvětlení.

Oprava oplocení

V měsíci únoru byla pracovníky OÚ provedena oprava oplocení tenisového kurtu ve sportovním areálu. Oplocení bylo zjevně poškozeno mládeží, která toto hřiště využívá ve svém volném čase. Protože se jedná o vědomé poškozování majetku obce, bude při další podobné činnosti a odhalení viníků vymáhána škoda s následnou exemplární sankcí na těchto osobách nebo zákonných zástupcích.

Smlouva o propagaci.

V měsíci lednu byla zastupitelstvem obce schválena smlouva o vzájemné propagaci s hokejovým klubem HC Kometa Brno. Smlouva bez následného finančního vyrovnání řeší vzájemnou propagaci obce a klubu s výhodou účasti na různých slevových akcích klubu a volných vstupenek na zápasy pro naše občany.

Odpady

Porovnání odpadového hospodářství v letech 2009 a 2010 ukazuje výrazné zlepšení v loňském roce v parametrech snížených výdajů za odpady a uloženého materiálu na skládku. Tyto faktory jsou ovlivněny hlavně ukládáním stavební suti do areálu ZD Klas určené k recyklaci a následné úpravě polních cest.  Tento způsob by tedy mohl být i v následujících letech z důvodu prokazatelných úspor finančních prostředků po dohodě se ZD Klas zachován.

r. 2010 – příjmy od občanů 381 604,- Kč, výdaje 491 602,- Kč, uloženo na skládku 230 t

r. 2009 – příjmy od občanů 382 665,- Kč, výdaje 553 735,- Kč, uloženo na skládku 257 t

Komplexní pozemkové úpravy

Zastupitelstvem obce bylo v r. 2010 schváleno provedení pozemkových úprav celého katastru obce. Jedná se o projekt plně hrazený Pozemkovým úřadem. Výsledkem bude uspořádání majetkově - právních vztahů,  revize vlastnických vztahů, náhrada pozemků soukromých vlastníků, na kterých jsou veřejné stavby ( komunikace, polní cesty, atd.), sloučení a dělení pozemků či jejich vzájemná výměna. Po této úpravě se prostorově a funkčně uspořádají pozemky a tím se zabezpečí přístupnost, využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k pozemkům uspořádají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. K zahájení prací je však zapotřebí souhlas vlastníků pozemků, kteří vlastní více než 50 % výměry orné půdy v katastru. V měsíci březnu majitele půdy, kteří vlastní více než 4 ha pozemků, navštíví v domácnosti pracovnice obce p. Marie Klecandrová s žádostí Obce Starovičky o souhlas s provedením komplexních pozemkových úprav formou podpisu do podpisového archu. Svým podpisem tedy dají tito vlastníci souhlas pouze k žádosti o zahájení projektu, všechny následné navrhované změny a úpravy budou na jednáních s občany dále objasňovány a projednávány – teprve po spokojenosti všech vlastníků s navrženou úpravou může být přikročeno ke změnám. Provedení těchto úprav je dlouhodobá záležitost, se zahájením se počítá nejdříve během 2 -3 let, vlastní provedení pozemkových úprav je záležitost dalších 2 -3 let. Umožněte tedy prosím svým souhlasem možnost zahájení tohoto projektu.

ČOV a kanalizace

  V návaznosti na články v předchozích zpravodajích OÚ upozorňuje, že kanalizační přípojky domácností, které nebudou mít uhrazenu částku za vyhotovení projektu domovních přípojek a materiálu revizní šachty po předchozích výzvách, budou akceptovány pouze jako dešťové. S tím bude spojené doložení likvidace veškerých odpadních vod přímo Odboru životního prostředí MěÚ Hustopeče. Připomínáme, že pro likvidaci např. 100 m3 vody, které registruje VaK Břeclav jako vodné za příslušný kalendářní rok, je zapotřebí doložit odvoz 25 běžných fekálních vozů o objemu 4 m3. Stejná podmínka platí pro domácnosti, kde neproběhla současná rekonstrukce kanalizačních stok a kde je nutné osadit svépomocí revizní šachty.

   S blížícím se ukončením úprav terénu budou všechny trasy po provedených výkopech kanalizace dodavatelskou firmou znovu procházeny a odstraňovány případné nedodělky. V souvislosti s touto skutečností žádáme občany, aby po ukončení těchto úprav v případě nespokojenosti s jejich stavem sdělili své připomínky v kanceláři obecního úřadu. Tato skutečnost bude včas vyhlášena rozhlasem obce.

   Zkušební provoz ČOV bude zahájen pravděpodobně koncem března, kdy budou zároveň zkolaudovány stávající nové stoky s přípojkami a rekolaudovány stoky a přípojky staré. Tomu budou předcházet týdenní zkoušky čerpadel a celé technologie ČOV. Počátkem dubna by tedy měly být odstraněny jímky a septiky u všech domácností, aby technologie ČOV mohla být při zkušebním provozu plně funkční.

   Provoz ČOV a celé splaškové kanalizace bude zajišťovat obec ve spolupráci se zodpovědnou osobou, která má příslušné oprávnění. Výběr bude proveden oslovením vhodných uchazečů a následným výběrem nejvýhodnější nabídky počátkem měsíce března.

Poděkování

Obec Starovičky děkuje manželům Švajdovým, Starovičky 93 za darování okrasných thují, které byly odstraněny při výkopu kanalizace před jejich rodinným domem. Keře byly vysazeny ve sportovním areálu na rohu fotbalového hřiště v délce 22 m jako zábrana míčů.

Kácení topolů
Kácení topolů
Kácení topolů
Kácení topolů
Výsadba thují u hřiště
Výsadba thují u hřiště

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Provedení SLDB 2011 upravuje zákon č. 296/2009 Sb. O sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z 25. na 26. března 2011. V naší obce je sčítacím komisařem paní Hana Drbolová. Sčítací komisař se musí při své práci prokazovat průkazem sčítacího komisaře.  Veřejnost se může informovat i na bezplatné telefonní lince č. 800 87 97 02. Od 26.února začnou sčítací komisaři roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky informaci o termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře, které budou předány oproti podpisu (může převzít osoba starší 15ti let). Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.

Od 7. března začínají sčítací komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25.března 2011 v 18 hodin, tedy 6 hodin před rozhodným okamžikem.

Za každou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list.

V případě, že občanovi nebude jasná některá otázka ze sčítacích formulářů, sčítací komisař mu poskytne metodickou pomoc při vyplnění sčítacích formulářů. Již při doručení sčítacích formulářů do domácnosti se s občanem domluví na způsobu odevzdání vyplněných sčítacích formulářů.

Sběr vyplněných formulářů sčítacími komisaři bude probíhat od 26.března do 14.dubna. Občané mohou odevzdat vyplněné sčítací formuláře třemi způsoby:

-          Přímo sčítacímu komisaři,

-          Zaslat v obálce na určený PO BOX (ČSÚ)

-          Vyplnit elektronický formulář (pokud má osoba datovou schránku, budou jí zaslány formuláře do datové schránky a ona je stejnou cestou vrátí zpět, nebo bude mít možnost vyplnit elektronický formulář přes internet.

Oba typy formulářů (tištěný a elektronický) jsou rovnocenné, občan má právo se sám rozhodnout, který způsob vyplnění zvolí.

Obecní úřad zajišťuje tyto úkoly:

-          Ve spolupráci s ČSÚ zajišťuje informovanost obyvatel o významu, termínu, způsobu provedení sčítání a jeho organizaci tak, že zveřejňuje oznámení o sčítání na úřední desce OÚ.

-          Poskytuje fyzickým osobám, které jsou povinnými osobami, bezplatně veřejné internetové připojení ke splnění povinnosti předat údaje pro sčítání.

V naší obci bude k dispozici bezplatný přístup na internet v místní knihovně v době od 25.března – 14.dubna vždy v pondělí a čtvrtek od 16 -18 hodin.

-          Zveřejňuje seznam sčítacích obvodů v obci, včetně jejich vymezení.

-          Zveřejňuje jméno a příjmení a číslo průkazu sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat, a telefonní spojení na tyto komisaře aj.

Vzor sčítacích formulářů včetně vysvětlivek a dalších informací ke Sčítání lidu domů a bytů 2011 lze nalézt na stránkách www.scitani.cz , formuláře budou dostupné i z adresy ČSÚ www.czso.cz .

První předběžné výsledky sčítání budou publikovány koncem roku 2011 a většina definitivních výsledků v podrobném třídění ve druhém pololetí roku 2012. Naprostá většina výsledků bude k dispozici na webových stránkách ČSÚ (www.czso.cz)

Pálení klestí a rostlinného odpadu

Povinnost ohlášení pálení odpadů mají ze zákona č. 133/1985 Sb., pouze podnikající fyzické a právnické osoby. Občané tuto povinnost nemají, ale je dobré, pokud dochází k dlouhodobému pálení nebo pálení mimo obytnou zónu, nahlásit tuto činnost na linku 112 nebo 150 a mít na místě pálení mobilní telefon a jednoduché hasební prostředky (lopatu, vědro s vodou apod.). V Jihomoravském kraji je také možné nahlásit pálení klestípomocí internetového formuláře na stránce www.firebrno.cz/paleni-klesti.

Seznam žádostí o dotace v roce 2010

Co je u nás nového .... prosinec 2010

Dotace

Vedení obce se v průběhu prosince podařilo získat veřejnou podporu v režimu „de minimis“ ve výši 2 146 104 Kč jako náhradu za odvod dotace a penále akce TI- Tálky I. z r. 2006, které obec byla nucena uhradit v srpnu 2010 ve výši 2 720 000 Kč. Tato veřejná podpora však limituje výši případných dalších možných získaných dotací v tomto režimu během následujících 3 let na maximální celkovou hodnotu 2 mil. Kč.

Výstavba ČOV

Práce na kanalizačních stokách a přípojkách by měly být dokončeny v závislosti na počasí v první polovině měsíce února. V areálu ČOV je již hotova montáž technologie, zbývá ještě dokončit příjezdovou komunikaci, oplocení, celkovou úpravu terénu a osázení zeleně. Zkušební provoz ČOV však může být zahájen teprve po kolaudaci stok a přípojek. Vedení obce upozorňuje občany, že okamžitě po jeho zahájení musí být všechny septiky u rodinných domů zrušeny a splašky vypouštěny přímo do kanalizace. Pokud toto nebude neprodleně provedeno, biologické odbourávání splašků ČOV nebude funkční, hodnoty kontrolních odběrů nebudou v určených mezích - následně hrozí nutnost vrácení části dotace za nesplnění požadovaných parametrů projektu. Prosím proto o dodržení termínu zrušení septiků, na který budete ještě upozorněni- s největší pravděpodobností to bude březen 2011. Výše stočného pro domácnosti bude určena Státním fondem životního prostředí, stočné bude splatné až po zahájení zkušebního provozu poměrnou roční částí. Vše se tedy odvíjí od skutečnosti, že jde o dotovanou akci, kde stanovené zisky ze stočného Státní fond životního prostředí kalkuloval spolu s poskytnutím dotace. Během r. 2011 budou zjištěny skutečné náklady na provoz ČOV a spolu s kalkulací předpokládané výměny čerpadel a životnosti technologie se stanoví pro r. 2012 nová výše stočného tak, aby byly pokryty provozní náklady. Pokud SFŽP nedovolí snížit stočné na námi kalkulovanou hranici, budou sníženy pravděpodobně ostatní poplatky např. za svoz odpadu tak, aby občané platili v konečném součtu jejich minimální možnou výši.

Vedení obce opět upozorňuje majitele rodinných domů v ulicích, kde zůstane stávající kanalizace na nutnost osadit svépomocí do potrubí domovní přípojky revizní kanalizační šachtu. Rekolaudace šachet a stok proběhne spolu s kolaudací nových stok a ČOV pravděpodobně v březnu 2011. Pokud revizní šachty nebudou vlastníky RD osazeny, budou tyto přípojky akceptovány pouze jako dešťové, tzn. že majitelé RD budou nuceni zdokumentovat odvoz všech splaškových vod dle údajů spotřeby vody společnosti VaK Břeclav. Dodávka revizních šachet od Obce Starovičky za zvýhodněné ceny bude možná jen do doby kolaudace akce, po tomto termínu si budou nuceni zajistit majitelé nemovitostí revizní šachtu sami.

Víte, že v roce 2010:

- byla v období leden – únor vytvořena a po dobu 1 měsíce udržována ledová plocha víceúčelového hřiště pro veřejné bruslení?

- probíhaly od 8.3. stavební práce s dodavatelskou firmou Eurovia CZ, a.s. Praha na rekonstrukci kanalizace a výstavbě ČOV v hodnotě díla 76,4 mil. Kč s ukončením 8.4.2011?

- probíhaly od 1.4. stavební práce s dodavatelskou firmou Rovina a.s. Hulín na rekultivaci staré skládky TKO Slaměnka v hodnotě díla 37,5 mil. Kč s ukončením 31.5.2011?

- byl vybudovány nové chodníky ze zámkové dlažby u školy a v lokalitě Tálky I. v celkové délce 276 m?

- byl vybudován nový chodník ze žulových kostek u kostela na ploše 30 m2 spolu s opěrnou zdí délky 15 m?

- bylo provedeno osazení silničních obrubníků místní komunikace ulice Objížďka v celkové délce 316 m?

- bylo provedeno osazení obrubníků v ulici Lužánky v délce 230 m spolu s rozšířením místní komunikace o 120 cm v délce 165 m z důvodu možnosti parkování osobních automobilů?

- bylo provedeno v rámci projektu rekonstrukce kanalizace vybudování chodníku v ulici Nová v délce 230 m?

- byla upravena a zpevněna účelová cesta za rodinnými domy v lokalitě Tálky I. u školy v délce 100 m?

- byl vybudován nový kříž na místě zničeného kříže v lokalitě Zace a osazena ozdobná mříž kříže v lokalitě „U obrázku“?

- byla provedena oprava a vybroušení parket, rekonstrukce akustického podhledu a veškeré vnitřní nátěry a malby sálu kulturního domu?

- bylo provedeno dřevěné oplocení venkovní terasy obecního hostince?

- byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci sběrného dvora?

- byl proveden nátěr rozhledny „U Obrázku“ včetně mobiliáře odpočinkových míst?

- byla provedena úprava veřejného prostranství v místě výkopů rekonstrukce kanalizace, které bylo zároveň byla oseto 120-ti kg travního semene.

- byl zakoupen pro úpravy veřejného prostranství rotavátor a brány Vari ?

- byla zakoupena pro potřeby obce i sboru dobrovolných hasičů sada 9-ti zásahových hadic s rozdělovačem, proudnice a přenosné kalové čerpadlo s výkonem 24 m3/hod?

- bylo vypracováno celkem 270 projektů kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky rodinných domů spolu s vyřízením územních souhlasů?

- byla zajištěna dodávka 300 ks revizních šachet pro jednotlivé vlastníky rodinných domů se slevou až 55 % oproti ceníkovým cenám?

- byl zakoupen pracovní stůl, židle a počítačová sestava s laserovou tiskárnou jako nové pracoviště knihovnice?

- byla dokončena automatizace knihovny zakoupením chybějících modulů knihovního systému a zprovozněním on – line katalogu knihovny?

- bylo podáno celkem 9 žádostí o dotace, z toho 4 úspěšné?

- byly získány dotační finanční prostředky v celkové výši 520 tis. Kč?

- byly získány finanční prostředky pomocí veřejné podpory „de minimis“ ve výši 2 146 104 Kč  jako náhrada za odvod dotace a penále akce TI- Tálky I. z r. 2006 ve výši 2 720 000 Kč?

- byly rozděleny dotace obce pro činnost zájmových organizací ve výši 110 tis. Kč?

- byly zahájeny práce na novém územním plánu obce s ukončením v r. 2011?

- byla provedena směna pozemků s Městem Hustopeče tak, aby naše obec vlastnila pozemky pouze v k.ú. Starovičky?

- se narodilo v obci celkem 13 dětí ?

- se počet obyvatel obce zvýšil během r. 2010 o 32 občanů na celkový počet 820?

Nepodařilo se realizovat:

- úprava bočních chodníků hřbitova drtí- bude provedeno v r. 2011

- rozšíření mateřské školy- bude řešeno v r. 2012- jednou z možností je zakoupení a osazení montovaného modulu pro cca 15 dětí propojeného se zadní částí budovy školy.

Co je u nás nového ... podzim 2010

Dotace

- Obec Starovičky získala dotaci na dovybavení místní knihovny ve výši 46 tis. Kč, tj. 70% celkových výdajů projektu, který činí 60 tis. Kč. Projekt řeší doplnění chybějících modulů knihovního počítačového systému Clavius včetně nového počítače, laserové tiskárny a čtečky čárových kódů. Dále bylo nově vybaveno pracoviště knihovnice - pracovní stůl s kancelářskou židlí. Mimo projekt byly také zakoupeny 4 nové židle pro čtenáře.

- Obec Starovičky získala dotaci na nový územní plán obce ve výši 288 tis. Kč, tj. 100% celkových výdajů pro návrh ÚP. Čistopisy ve výši 65 tis. Kč budou hrazeny z rozpočtu obce.

- Obec Starovičky získala dotaci pro požární jednotku obce ve výši 26 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou 35 tis. Kč. Z těchto zdrojů bude zakoupena hasičská výzbroj jednotky, tj. požární hadice, proudnice, rozdělovače a hydrantové nástavce.

- Ministerstvo financí rozhodlo o vrácení odvodu dotace obci Starovičky na technickou infrastrukturu prozatím pouze pro lokalitu Tálky II. v plné výši 48 tis. Kč.

Úprava veřejného prostranství

Pracovníci obce provedli v měsících září a říjen úpravu veřejného prostranství v místě výkopů rekonstrukce kanalizace. Byla provedena úprava terénu a osetí travním semenem na většině prozatím dokončených ploch. Pro tyto práce bylo zakoupeno příslušenství k Vari systému - nový rotavátor spolu s bránami. Pro osetí terénu bylo prozatím spotřebováno 120 kg travního semene typu „hřištní směs“.

V ulici Nová byl vybudován dodavatelskou firmou nový chodník na místě stávajícího chodníku, který byl při rekonstrukcí kanalizace odstraněn. Tyto práce jsou součástí projektu ČOV a rekonstrukce kanalizace. Pracovník obce Z. Dolák provedl následné vydláždění prostoru mezi tímto chodníkem a místní komunikací žulovými kostkami na ploše asi 100m2.

Platby za kanalizační přípojky

Na konci měsíce října se započalo s výběrem plateb za projektové dokumentace přípojek a osazení revizních šachet. Občané jsou vyzýváni k zaplacení hlášením v místním rozhlase postupně podle ulic, u kterých je dokumentace přípojek hotová. Celkové ceny se pohybují podle druhu a hloubky revizních šachet v rozmezí 4 – 6 tisíc Kč. V ceně je započítána projektová dokumentace přípojky (2280 Kč), materiál revizní šachty a přechodka na domovní část přípojky - např. na plast (250 Kč), na kameninu 160 (500 Kč), na kameninu 200 (750 Kč). Občanům, kterým byly současně vybudovány mimo splaškové přípojky i dešťové svody do stoky nebo revizní šachty, bude účtována sazba 500 Kč/1bm (běžná sazba stavebních firem je 1000 Kč/bm).  Všechen ostatní materiál včetně kolen, redukcí, odboček, přesuvek a potrubí spolu s kompletní montáží přípojky i revizní šachty je hrazen z prostředků obce i přes to, že v rozpočtu projektu je počítáno na každou přípojku pouze se dvěma koleny a potrubím.

Po výzvě k zaplacení prosíme o urychlenou platbu v kanceláři OÚ z důvodu blížící se splatnosti faktur dodavatelů materiálu.

OÚ zároveň upozorňuje vlastníky RD v lokalitě Tálky I., Tálky II., Tálky III. a v ulicích Dědina, Sklepy a Padělky na nutnost osazení nové revizní šachty na stávající kanalizační přípojku z důvodu rekolaudace přípojek.

Sběrný dvůr

Stávající sběrný dvůr je z důvodu rekonstrukce pro veřejnost uzavřen od 20.10.2010. Pro odvoz komunálního odpadu bude přistaven každou sobotu od 9 – 11 hod před sběrným dvorem kontejner s dohledem pracovníků OÚ.

On- line katalog knihovny

V rámci projektu „Dokončení automatizace knihovny“ byly zakoupeny chybějící moduly knihovního programu. Knihovnice tak po nalepení čárových kódů na obaly knih může evidovat vypůjčené knihy a zároveň sledovat jejich aktuální stav v knihovně. Po zavedení těchto kódů  mohl být také zprovozněn on- line katalog knihovny, který umožní zjistit prostřednictvím internetové sítě, zda naše knihovna vlastní knihu, o kterou máte zájem, zda je dostupná nebo jestli je právě zapůjčená. Vyhledávat knihy lze několika způsoby, např. podle názvu díla, autora, klíčového slova. Pokud naše knihovna knihu nevlastní, nabídne katalog následně adresy knihoven v ČR, kde je výtisk k dispozici. Odkaz na on-line katalog je umístěn na internetových stránkách Obce Starovičky na „Hlavní stránce“ – Základní údaje o obci, nebo v odrážce „Služby“- Knihovna.

Zákazy parkování

Obec Starovičky upozorňuje na zákazy parkování na chodnících a dále na místech, kde je obtížný následný průjezd hlavně nákladních automobilů. Tato skutečnost je důležitá zejména v otázce bezpečnosti, např. při pohybu chodců mimo neprůchodné chodníky a pří požáru z důvodu neprůjezdnosti komunikací, ale i při běžných službách – dovoz materiálu, nábytku, odvoz septiku. Jedná se tedy zejména o nájezdy na křižovatkách a úzké ulice, případně cesty za humny, kde sice osobní automobil bez problémů projede ale nákladní vozidlo nikoliv. Buďte prosím ohleduplní ke svým spoluobčanům.

Úprava křížů

V měsíci říjnu byl dokončen kříž v lokalitě Zace osazením okrasné mříže výklenku a pískovcovou soškou Krista v celkové ceně 1500 Kč. Dále byla osazena mřížka výklenku kříže „U obrázku“ spolu s novým obrazem – původní obrázek krytý plexisklem byl v polovině letošního roku zničen. Cena této opravy byla rovněž 1500 Kč.

ČOV

Během měsíců září a října probíhá intenzivní výstavba zařízení areálu ČOV- jsou vybudovány všechny nádrže, probíhá montáž technologie a dále výstavba odlehčovací komory u transformátoru. V postupu rekonstrukce kanalizace došlo vlivem deštivého počasí k posunu harmonogramu s tím, že stoky by měly být dokončeny do konce letošního roku.

Skládka Slaměnka

Postup prací je v souladu s harmonogramem výstavby. Nyní je na většině upravené plochy položena a svařena nepropustná folie spolu se dvěma vrstvami geotextilie, která je zavážena drenážní vrstvou drceného kameniva v síle 30 cm a  dále podorniční  a orniční vrstvou zeminy do výšky 70cm nad drenážní vrstvu. Celková rekultivovaná plocha je 17 000 m2.

Čistička odpadních vod

Rozhodnutím zastupitelstva obce o výběru dodavatele stavby- firmy Eurovia Brno započala největší a nejdražší stavební akce v dějinách naší obce vůbec. Tento krok byl velmi očekáván, i když nutno podotknout, že jen málokdo věřil tomu, že se finanční prostředky na tuto akci podaří získat. Nyní však naši radost z úspěchu nahradí minimálně po 13-ti měsíční dobu výstavby velká starost o to, aby byla celá akce zdárně dokončena. Tato skutečnost se objevuje hned na počátku akce, kdy např. lobbing dodavatelů potrubí za účelem získání exkluzivní smlouvy pro dodávku potrubních systémů je obrovský a mnohdy nekorektní. Uvedenou problematiku se snaží vedení obce řešit ve spolupráci s dodavatelem stavby tak, aby bylo prioritně dodáno kvalitní potrubí stok. Dodavatel samozřejmě tlačí na co možná nejnižší cenu, obec zase na nejvyšší možnou kvalitu potrubí- ne všechny parametry deklarované některými výrobci potrubí jsou totiž důvěryhodné a následná jednání budou zcela určitě velmi složitá. V těchto a mnoha dalších  podobných situacích bude Obec Starovičky zastupovat starosta obce spolu se stanoveným odborníkem ve věcech stavby, místostarostou p. Pavlem Šafaříkem. Další osobou, která zná problematiku místní kanalizace, je zodpovědná osoba za její dosavadní provoz p. Ladislav Vágner z Podivína, vystupující v roli poradce technického dozoru, který je plně v režii firmy AP Investing Brno.

Žádná stavba se samozřejmě neobejde bez problémů a ty se dají očekávat nepřetržitě po celou dobu stavby- jedná se totiž o téměř vždy problematickou spolupráci a součinnost všech obyvatel. Další nepříjemností je také skutečnost, že rekonstrukce kanalizace bude probíhat za současného provozu staré kanalizace, která musí odpadní vody neustále odvádět a být zcela funkční i po celou dobu výstavby nových stok.

Počátek prací se odvíjí od podpisu smlouvy o dotaci se SFŽP, hlavní zahájení prací se tedy předpokládá v březnu 2010, přípravné práce však budou probíhat už od listopadu 2009. Jak jsem již dříve zmiňoval v průběhu celého letošního roku, při této akci bude kladen velký důraz na o vstřícné jednání občanů, součinnost, zodpovědnost při provádění vlastních přípojek a hlavně trpělivost. Části obce budou plné výkopů, nepořádku, bláta, bude omezená průjezdnost jednotlivými ulicemi, v některých případech budou rozkopané a zničené předzahrádky u domů. Pro občany tato akce bude znamenat také nemalé finanční zatížení. V projektu je sice plánováno 300 ks domovních přípojek ke stávajícím RD s vyvedením potrubí na hranice obecního pozemku. Na každou přípojku by si však měl vlastník RD zpracovat Žádost o ohlášení drobné stavby s příslušným projektem a vyřízením na stavebním úřadě, protože se jedná o novou, nyní již splaškovou kanalizaci. V rámci zjednodušení prací tuto administraci provede místo vlastníků rodinných domů obecní úřad hromadně, např. v rámci jednotlivých ulic, náklady na toto povolení však ponesou sami občané. Hrazenou součástí projektu nejsou také revizní domovní šachty, které jsou nezbytnou součástí domovní přípojky a mající jak revizní, tak i čistící funkci. U akcí podobného charakteru jako naše, však bývá zvyklostí, že tyto šachty dodá občanům za výrobní cenu firma, která dodává ostatní materiál pro celou stavbu. Odhadovaná cena domovní šachty a stavebního povolení přípojky je asi 3 tis. Kč. Dále bude muset každý vlastník RD vybudovat napojení kanalizační přípojky na svém pozemku- podotýkám, že plánovaná je pouze jedna přípojka na rodinný domek. Do této přípojky by měly být svedeny i dešťové vody z okapů, které jsou nyní napojeny zvlášť nebo nejsou napojeny vůbec. Napojení do kanalizace bude samozřejmě s vyloučením septiku, nová kanalizace je plánována na trase staré stoky a všechny stávající přípojky budou tedy zrušeny. Tyto komplikace, které nám vybudování nové kanalizace přinese, jsou však minimální ve srovnání se stále se zpřísňující legislativou ohledně vypouštění splaškových vod. Musíme mít stále na paměti, že v případě kontroly odborů životního prostředí hrozí většině domácností možnost opakované pokuty 50 tis. Kč za vypouštění odpadních vod z domácností. Rodinné domy v naší obci mají dle stavebních povolení v drtivé většině případů povolenou pouze jímku na vyvážení a ne přepadový septik- kanalizace v obci má sloužit jen pro dešťové vody.

Toto jsou jen základní informace o projektu, v průběhu listopadu se předpokládá setkání občanů se zástupci obce, dodavatelské firmy, projektantů a zástupců stavebního úřadu v kulturním domě, kde bude vyjasněna konkrétní problematika, postup prací a zodpovězení Vašich dotazů příslušnými odborníky. Trasa plánovaných kanalizačních stok je umístěna na internetových stránkách obce a na informační tabuli OÚ.

Co je u nás nového .... podzim 2009

Dotace           

-          Obci Starovičky se podařilo získat dotaci z Fondu životního prostředí JmK na dofinancování ČOV a rekonstrukce kanalizace ve výši 3 400 tis. Kč. Vlastní zdroje, které tedy bude muset obec doplatit ze svého rozpočtu se tedy sníží na 13 400 tis. Kč. Díky výhodné půjčce ze SFŽP ve výši 6 900 tis. Kč úročené 1,5%, budou okamžité nutné vlastní zdroje pouze 6 500 tis. Kč. Tato skutečnost umožní souběh dalších plánovaných projektů bez nutnosti jejich přerušení nebo zastavení.

-          Ministerstvo financí vyhovělo žádosti Obce Starovičky o prominutí odvodu dotace a penále na akci „Vybudování dětského hřiště a přístřešku“ve výši 372 tis. Kč, které byla obec nucena na základě kontroly FÚ vrátit. Finanční prostředky budou na účet obce převedeny v plné výši.

-          Mikroregion Hustopečsko, který sdružuje 29 obcí a jehož členem je i naše obec, podal 30.9.2009 žádost o dotaci na značení cyklostezek v celé jeho oblasti. Při úspěšném získání dotace bude vybudován orientační systém v oblasti mikroregionu Hustopečsko včetně odpočinkových míst a infopanelů s leteckými snímky. Náklady projektu jsou 6 200 tis. Kč, požadovaná dotace 92,5%.

-          Mikroregion Hustopečsko zpracovává žádost o dotaci na úpravu cyklostezky „Krajem André“. Pro naši obec se jedná o vybudování odpočinkového místa u razítkovacího místa “U rybníčku“, tj. u Luže, kde by měl být vybudován přístřešek se sedacími soupravami, herní prvky, samoobslužné servisní místo pro kola, stojan pro kola a odpadkový koš v ceně asi 390 tis. Kč. Náklady obce při 92,5% dotaci budou tedy 35 tis. Kč.

Akce a projekty

-          ČOV- zastupitelstvo obce schválilo doporučení hodnotící komise, která ve výběrovém řízení posoudila jako nejvýhodnějšího dodavatele stavby „ČOV a rekonstrukce kanalizace“ Sdružení ČOV Starovičky, s vedoucí firmou Eurovia Brno.

-          Rekultivace skládky- Obec Starovičky vykoupila téměř všechny pozemky nutné k rekultivaci skládky Slaměnka. Zbývají vykoupit pozemky obsažené ve dvou kupních smlouvách- pozemky obce Kurdějov, kde se čeká na schválení zastupitelstvem obce a pozemky soukromého vlastníka, které jsou zatíženy exekučním řízením. Tato skutečnost je projednávána ve spolupráci s příslušnou exekuční kanceláří a počátkem listopadu dle jejich sdělení může obec finanční zatížení na základě dohody zúčastněných stran odblokovat.

-          Vrtaná studna- slovenská firma Oaza Radimov úspěšně dokončila počátkem října vrtné práce na vrtu, který bude sloužit jako vodní zdroj ve sportovním areálu. Dle smlouvy o dílo byla stanovena vydatnost vrtu 16 m3vody/24 hod, v případě nižšího množství by firma žádné finanční prostředky neobdržela. Skutečně změřená vydatnost vodního zdroje je 21 m3vody/24 hod, což plně dostačuje pro závlahu celého sportovního areálu. Cena prací byla 130 tis. Kč včetně čerpadla a jeho instalace, dokončovací práce- osazení ochranné šachty a připojení k automatickému dopouštěcímu systému bude provedeno počátkem listopadu ve výši asi 32 tis. Kč. Dotace na projekt ze zdrojů JmK činí 100 tis. Kč.vrtaná studna

-          Kabel NN a VO Tálky III.- firma SEKV Brno začala v měsíci říjnu s výkopovými pracemi a pokládkou kabelů pro připojení 15-ti rodinných domů v lokalitě Tálky III. Současně bude v místě vybudována nová trafostanice a položen kabel venkovního osvětlení a místního rozhlasu. Následně bude firmou Šabata Velké Němčice osazeno celkem 8 stožárů venkovního osvětlení podél komunikace. Práce budou dokončeny v průběhu listopadu. Cena za VO je 400 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč je hrazeno z dotace JmK, kabel NN financuje společnost E.ON, spoluúčast obce je 185 tis. Kč.kabel VO__tálkyIII

-          Sběrný příkop Luža- počátkem října byly započaty práce na zpevnění sběrného příkopu od dálničního mostu směrem k nádrži Luža. Příkop je zpevněn dlažbou z lomového kamene v délce 118 m. Práce v hodnotě 1 009 tis. Kč, které provádí firma Mikulica s.r.o. Velké Pavlovice ve spolupráci s firmouVESP Brno by měly být do uzávěrky zpravodaje hotovy. Na akci byly použity prostředky JmK ve výši 650 tis. Kčsběrný příkop

-          Sběrný dvůr- v tomto období  připravuje DSO Čistý jihovýchod, prostřednictvím kterého žádala Obec Starovičky o dotaci, výběr dodavatele stavby a dodavatele technologie tak, aby během roku 2010 mohl být sběrný dvůr dokončen. Tento bude vybaven přístřeškem podél hřbitovní zdi v délce asi 60 m, kontejnery na všechny druhy odpadu, buňkou pro obsluhu a dalšími dvěma skladovacími buňkami, v technologii je kromě jiného obsažen nový smykový nakladač, štěpkovač se samostatným motorem, nájezdové váhy, zabezpečovací zařízení.

Stavební pozemky Tálky III.

-          zastupitelstvo obce přidělilo uvolněné 3 stavební pozemky v lokalitě Tálky III. novým žadatelům, takže nyní je všech 15 stavebních pozemků již rozděleno.

Smlouvy s E.ON

-          zastupitelstvo obce schválilo smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON na vedení nízkého napětí v intravilánu obce. Věcná břemena byla zřízena úplatně ve výši 35 tis. Kč.

Oprava KD

-          pracovníci OÚ provedli v měsíci září opravu komína kulturního domu, jehož horní část byla vlivem povětrnostních vlivů v havarijním stavu. Komín byl snížen asi o 1m, jeho horní část zabetonována a oplechována. Současně byl proveden nátěr celé střechy KD a dílen OÚ, které byly také ve velmi špatném stavu. Na tyto nátěry bylo zapotřebí 180 kg antireflexního nátěru Renolast, výše investice 16 tis. Kč, práci provedl zaměstnanec OÚ p. Zdeněk Dolák. opravený komín kd

Zrušení výtokových stojanů

-          zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení 2 výtokových stojanů na vodu, které jsou dosud funkční. Stalo se tak na základě upozornění pracovníků VaK o havarijním stavu vodovodních šachet pod stojany. V případě požadavku zachování stojanů by musely být šachty postaveny nové. V současné době však již výtokové stojany neplní svou funkci, každá domácnost má nyní možnost napojení na vodovodní řad.

Dopravní zrcadlo

-          v měsíci září bylo osazeno dopravní zrcadlo u hřiště na výjezdu z „mezírky“ na základě upozornění občanů na nepřehlednou situaci při přejezdu chodníku v této oblasti. Cena celé sestavy byla 6 000,- Kč, osazení provedli pracovníci OÚ.dopravní zrcadlo u mezírky

Vybavení knihovny

-          v měsíci říjnu bylo rozhodnuto o nahrazení starých vysloužilých počítačů v knihovně repasovanými počítači, které umožní instalovat nové operační systémy a programy, nutné pro bezproblémový chod knihovny i pro uživatele z řad veřejnosti. Celkem se jedná o 3 počítače v ceně cca 5 tis. Kč/ ks. Počítače budou instalovány do konce října.

Svěcení boží muky

-          dne 11. října byla vysvěcena nově postavená boží muka v lokalitě „Rozinka“. Program byl zahájen v 15 hodin starostou obce, který seznámil přítomné s programem obnovy drobných sakrálních staveb v našem katastru a plány do budoucna v této oblasti. Následovalo vystoupení p. Z. Trněného, který objasnil volbu výběru patrona této stavby- sv. Vendelína, ochránce pastevců a poutníků a jeho návaznost na historii této oblasti.  Celá událost byla zakončena požehnáním, které provedl p. děkan naší farnosti Pavel Kafka s asistencí bývalého p. děkana Václava Fišera. Celou akci provázelo kulturní pásmo sestavené p. Zlatou Galečkovou s účastí místního pěveckého sboru a dvou párů krojované chasy. Přítomen byl i umělecký řezbář p. Josef Zelinka ze Šitbořic, který vytvořil dřevěnou sošku umístěnou ve výklenku lucerny boží muky.umístění sošky v boží muce

Veřejná služba

-           naše obec se rozhodnutím zastupitelstva dne 26.6.2009 stala institucí poskytující možnost občanům obce v hmotné nouzi, kteří pobírají sociální dávky, navýšení těchto měsíčních dávek až o 1486,- Kč. Podmínkou tohoto navýšení je současné odpracování 20- 30 hodin veřejnoprospěšných prací měsíčně pro potřeby obce.

Plastika v kulturním domě

- během měsíce října byla v sále kulturního domu umístěna mozaiková plastika o rozměrech 4,5x 1m autora Jana Chmelaře. Dílo bylo původně umístěno v budově ředitelství ZD Klas v Šakvicích. Poměrně složité přemístění celé mozaiky provedl Ing. Ladislav Klecandr, Starovičky 103.2_2

Registr vinic informuje.....

ÚKZÚZ, Oddělení registru vinic si Vás dovoluje informovat o změnách ve vinařské legislativě, ke kterým dochází od vinařského roku 2009/2010.

Nově zaváděné pojmy chráněné označení původu ( CHOP) a chráněné zeměpisné označení  (CHZO) s sebou přináší změnu v evidenci vinařských produktů a s ní i nové tiskopisy pro podávání povinných prohlášení.

Tyto formuláře již nebudou distribuovány , ale jejich zdrojem  pro pěstitele bude internetová adresa www.farmar.eu .

Postup je uveden v přiložené informaci, kterou jsme již rozeslali vinařské veřejnosti a zveřejnili v tisku.

Na tel. číslech  515 304 111, 515 304 119, 515 304 130  jsou pracovníci  Oddělení reg. vinic připraveni zodpovědět dotazy všech pěstitelů révy vinné a producentů vína.

Otevírací doba posilovna

Provozní doba posilovny v kulturním domě ve Starovičkách:

Středa      16.00 - 18.00 hod.

Sobota      16.00 - 18.00 hod.

Kontakt : pan Spěvák Michal, tel. č. 777 267 478

Vaše cesty k bezpečí

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno spouštějí dlouhodobý informační projekt s názvem "Vaše cesty k bezpečí".

Hlavním cílem je průběžně informovat nejširší veřejnost o možných nebezpečích, která v běžném životě mohou občany potkat a způsobech, jak lze vybrané mimořádné události řešit nebo jim předcházet.

Jednotlivá témata jsou rozdělena do tří okruhů:

1. Ochrana obyvatelstva

2. Požární prevence

3. Bezpečnost občana

Na webových stránkách www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci   naleznete každý měsíc po dobu cca 2 let rady, jak postupovat např. při požáru, dopravní nehodě apod.

Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života naší obce.  Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

starovicky (456.2 kB)

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Obec Starovičky uvedla do provozu 1 část dětského hřiště, druhá část bude dokončena koncem měsíce srpna.
V příloze si prosím přečtěte provozní řád hřiště.

PODPORA EU ZAMĚSTNÁVÁNÍ V OBCI

V přiloženém souboru je k nahlédnutí podpora EU naší obci v oblasti zaměstnávaní.Nahoru

Informace pro vinaře

Registr vinic informuje:

ÚKZÚZ, Oddělení registru vinic si Vás dovoluje informovat o změnách ve vinařské legislativě, ke kterým dochází od vinařského roku 2009/2010.

Nově zaváděné pojmy chráněné označení původu ( CHOP) a chráněné zeměpisné označení  (CHZO) s sebou přináší změnu v evidenci vinařských produktů a s ní i nové tiskopisy pro podávání povinných prohlášení.

Jejich zdrojem  pro pěstitele bude internetová adresa www.farmar.eu.

Postup je uveden zde ...

CZECH POINT

Přímo na obecním úřadě lze využívat služeb Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).
Zde je možno realizovat mnoho činností, pro které se dříve muselo zajíždět mimo obec.

Czech POINT nabízí v obci tyto služby:
- Výpis z Katastru nemovitostí
- Výpis z Obchodního rejstříku
- Výpis z Živnostenského rejstříku
- Výpis z Rejstříku trestů
- Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
- Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
- Výpis z bodového hodnocení řidiče

Pálení klestí a rostlinného odpadu

Zastupitelstvo obce Starovičky na svém jednání dne 27.10.2011 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v celém zastavěném území obce Starovičky.  Bližší informace k pálení mimo zastavěné území obce naleznete zde...

© Obec Starovičky, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti

Obecní Úřad Starovičky, č.p. 43, 691 68 Starovičky

tel.: +420 519 414 035, email: starovicky@starovicky.cz

Za stránku odpovídá: System, poslední aktualizace: 19.6.2015 8:27.