, svátek má

Důležitá čísla

Tísňová volání112
Hasiči150
Záchranná sl.155
Policie158
Městská policie156
Pohotovost Brno545 538538
Pohotovost Hustopeče519 407310
Dětská pohotovost Brno      533 302236
Zubní pohotovost 545 538538
Lékárna Koliště 545 424811
Lékárna Kobližná542 212110
elektřina E.ON545 141880
voda519 411058
plyn JMP1239

Výstavba nových domků

Tento oddíl  se zabývá možnými lokalitami současné i budoucí výstavby rodinných domků. Ty jsou v naší obci celkem čtyři:

 

  1. Lokalita školní zahrady- jedná se o výstavbu samostatně stojících tří srubových domů. Všechna stavební místa jsou již prodaná a probíhá zde intenzivní stavba dvou srubů, třetí dům bude postaven klasickou zděnou technologií se dřevem obloženou venkovní fasádou tak, aby připomínal po dokončovacích pracích dřevostavbu a celá oblast spolu s rybářským srubem působila konzistentně. Inženýrské sítě zde již byly vybudované, obec zaplatila pouze náhrady nájemcům pozemků za trvalé porosty v celkové výši 19 500,- Kč. Cena pozemků byla stanovena  na 180 Kč/m2, příjem z prodeje pozemků byl 964 tis. Kč. V okolí bylo vysazeno celkem 20 listnatých stromů a během příštího roku by měla konečnou podobu okolí vytvořit parková úprava s dětským koutkem.
  2. Lokalita Tálky- zatím největší oblast s celkovým počtem 44 nových domů. Během dvou let by zde mohla být vytvořena klidová zóna vysazením nového lesíka na ploše asi 2,5ha, který by byl situován ve směru na Šakvice. Tento krok bude možný po úspěšném dokončení právě probíhající změny územního plánu a samozřejmě také po získání finančních prostředků z fondů EU. Výstavba probíhá ve třech etapách:

      Tálky I.- oblast od školy k transformátoru s celkem 17-ti domy( 3 dvojdomky a 11   samostatně stojících), z nichž 16 je postaveno ( 14 klasicky, 2 dřevostavby) a poslední dům by měl být dle vyjádření majitele montovaný postavený v nejbližší době. Letos       proběhnou dokončovací práce završené výstavbou chodníku. V této oblasti budou také       umístěny kontejnery pro separovaný odpad, které budou sloužit pro celou novou        výstavbu. Bylo zde vysazeno 13 stromů javorů podél místní komunikace. Výstavba        inženýrských sítí začala v r. 2004, prodej pozemků byl zahájen v r. 2004, termín    kolaudace posledních domů do r. 2011, cena pozemků byla stanovena na 80 Kč/ m2,       celkový příjem z prodeje pozemků byl 921 tis. Kč

      Tálky II.- v oblast podél silnice na Šakvice a souběžné slepé ulice bude celkem 12    nových domů. Nyní zde probíhá intenzivní výstavba 12 domů klasickou technologií.            Inženýrské sítě jsou      vybudované s výjimkou plynového vedení a venkovního osvětlení, které však budou během tohoto roku dokončeny. Výstavba inženýrských sítí začala v r. 2005, jejich     celkové náklady pro I. a II. etapu včetně komunikace a přeložky VN jsou dle projektu 11,5 mil. Kč, příspěvek E.ON a JmP činil 485 tis. Kč, dotace z MMR ( ministerstvo pro místní rozvoj) a JmK ve výši 2,5 mil. Kč. Prodej pozemků byl zahájen v r. 2007 se  stanovenou cenou 180 Kč/ m2, celkový příjem z prodeje pozemků byl tedy 1830 tis.Kč.

      Tálky III.- v této etapě bude postaveno celkem 15 samostatně stojících rodinných     domů ve směru od školy po silnici ve směru na Šakvice. Tato etapa mohla být realizována po ukončení změny č.2a územního plánu, která byla dokončena v únoru  letošního roku. Nyní je již dokončena výstavba inženýrských sítí, výstavba       komunikace a kabelu NN by měla být zahájena na jaře r. 2009 dokončena tak, aby se  stavební pozemky mohly prodávat zájemcům během července 2009. Prozatím jeevidováno asi 30 žádostí o stavební pozemek, potěšitelným faktem je, že 15       zájemců je z řad místních obyvatel. Celkové náklady pro vybudování inž. sítí a            komunikace jsou dle projektu 7,5 mil. Kč, příspěvek E.ON a JmP činí 840 tis. Kč, přislíbené dotace z JmK jsou zatím 450 tis. Kč, předpokládané dotace z MMR pro příští rok 750 tis. Kč. Předpokládaná cena pozemků bude pravděpodobně 300 Kč/m2 z důvodu snížení výše dotací z MMR, předpokládaný příjem z prodeje pozemků 3,5   mil. Kč.

3.   Oblast pro výstavbu RD podél „Objížďky“ k firmě Thermal Trend- jedná se o území široké asi 100m podél místní komunikace, tzn. pravděpodobně 2 řady domků. Výstavba by zde měla probíhat po dokončení inženýrských sítí v lokalitě Tálky     pravděpodobně v r. 2010, nejdříve v oblasti kolem transformátoru, kde jsou pozemky ve vlastnictví obce. Další asi 2/3 pozemků jsou v soukromém vlastnictví a budou  muset být obcí vykoupeny. Protože se jedná o úzké a dlouhé pozemky, nebudou je   moci původní majitelé pro výstavbu použít, ale budou muset být sloučeny a následně rozděleny na stavební parcely. Celkem zde může být asi 40 domů zčásti s klasickou  řadovou zástavbou. Také tato oblast bude v budoucnu oddělena ze směru od Šakvic oddělena zelení- dle změny ÚP širokým větrolamem.

4.   Oblast v lokalitě „Padělky“- v této oblasti je celkem 7 pozemků v soukromém       vlastnictví dostatečně širokých pro výstavbu domů. Pro obec tato skutečnost znamená     vybudovat inž. sítě a komunikaci v objemu asi 4 mil. Kč bez dotací ministerstva pro místní rozvoj (nejedná se o pozemky obce a dotace v tomto případě nepřichází  v úvahu), snad jen s malou pomocí JmK. Výstavba v této oblasti je tedy nejbližší době z hlediska vynaložených finančních nákladů a také nutnosti změny územního plánu  nepravděpodobná, snad jen s výjimkou 2 pozemků na okraji lokality, kde se napojení  RD může řešit přípojkami.

 

Doufejme, že se rozvoj naší vesnice nezastaví a bude postupně růst a to nejen po stránce počtu domů, ale i počtu obyvatel.Rádi bychom přivítali mladé lidi, kteří se brzy zapojí do správného chodu obce, ať už po veřejné stránce, či při různých kulturních událostech.Byla by škoda, kdybychom se stali obcí, kde se "půlka" obyvatel nezná a ani  se nenapije ze stejného "kýbla" burčáku na Hodky.

Orientační plánek
Orientační plánek
U Hřiště 2004
U Hřiště 2004
Komárov před výstavbou
Komárov před výstavbou
Jaro 2005
Jaro 2005
Léto 2005
Léto 2005
Léto 2005
Léto 2005
Léto 2005
Léto 2005
Léto 2005
Léto 2005
Podzim 2005
Podzim 2005
Podzim 2005
Podzim 2005
Podzim 2005
Podzim 2005
Léto 2006
Léto 2006
Léto 2006
Léto 2006
Léto 2006
Léto 2006
Léto 2006
Léto 2006
Lokalita pro II. etapu výstavby
Lokalita pro II. etapu výstavby
lokalita Tálky III_VI 09
lokalita Tálky III_VI 09
Tálky II 2008
Tálky II 2008
Tálky II- 2008
Tálky II- 2008
Tálky II_2008
Tálky II_2008

© Obec Starovičky, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti

Obecní Úřad Starovičky, č.p. 43, 691 68 Starovičky

tel.: +420 519 414 035, email: starovicky@starovicky.cz

Za stránku odpovídá: Obec Starovičky, poslední aktualizace: 21.9.2009 11:43.