, svátek má

Důležitá čísla

Tísňová volání112
Hasiči150
Záchranná sl.155
Policie158
Městská policie156
Pohotovost Brno545 538538
Pohotovost Hustopeče519 407310
Dětská pohotovost Brno      533 302236
Zubní pohotovost 545 538538
Lékárna Koliště 545 424811
Lékárna Kobližná542 212110
elektřina E.ON545 141880
voda519 411058
plyn JMP1239

Stočné

Vodné - odečet se provádí na základě stavu vodoměrů. Platby za odebranou vodu se hradí občané firmě VaK, a.s. Břeclav  na základě vyúčtování. Bližší informace o ceně vodného zjistíte přímo na stránkách VaK, a.s. Břeclav.

Stočné - poplatek za odvádění a čištění odpadních vod v obci Starovičky je hrazen obci Starovičky na základě uzavřené smlouvy.

Množství vypouštěných odpadních vod je u fyzických osob prokazatelně trvale bydlících nebo se zdržujících v obci Starovičky stanoveno na základě směrných čísel Vyhlášky č. 120/2011 snížených rozhodnutím Zastupitelstva obce Starovičky ze dne 18.12.2012 na průměrnou hodnotu spotřeby pitné vody:

1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok ....................... 12 m3

2. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou na kohoutku za rok ........................28 m3.

Úhrady mohou být prováděny následujícími způsoby:

- v hotovosti,

- kartou přes platební terminál,

- prostřednictvím SIPO,

- bankovním převodem.

Ceny stočného:

- Cena stočného pro období 1.1. - 31.12.2019: 51,45 Kč + 15 % DPH (7,72 Kč), tj. celkem 59,17 Kč/m3

(28 m3 = 1656,76 Kč vč. DPH, 12 m3 = 710,04 vč. DPH)

- Cena stočného pro období 1.1. - 31.12.2018: 48,41 Kč + 15 % DPH (7,26 Kč), tj. celkem 55,67 Kč/m3

(28 m3 = 1558,76 Kč vč. DPH, 12 m3 = 668,04 vč. DPH)

- Cena stočného pro období 1.1. - 31. 12. 2017:  45, 44 Kč + 15 % DPH (6,82 Kč), tj. celkem 52,26 Kč/m3

(28 m3 = 1 463,17 Kč vč. DPH, 12 m3 = 627,07 Kč vč. DPH)

- Cena stočného pro období 1.1. - 31.12.2016: 43,65 Kč + 15 % DPH (6,55 Kč), tj. celkem 50,20 Kč/m3

(28 m3 = 1 405,60 Kč, 12 m3 = 602,40 Kč)

- Cena stočného pro období 1.1. - 31.12.2015: 43,01 Kč + 15 % DPH (6,45 Kč), tj. celkem 49,46 Kč/m3 (28 m3 = 1 384,88 Kč, 12 m3 = 593,52 Kč)

- Cena stočného pro období 1.1. - 31.12.2014: 40,78 Kč + 15% DPH (6,12 Kč), tj. celkem 46,90 Kč/m3  (28m3 = 1313,20 Kč, 12m3 = 562,80 Kč)

- Cena stočného pro období 1.1. - 31.12.2013:     38,30 Kč + 15% DPH (5,75 Kč), tj. celkem 44,05 Kč/m3 (28m3=1233,40 Kč, 12m3=528,60 Kč)

- Cena stočného pro období 1.10. - 31.12.2012:   35,26 Kč + 14% DPH (4,94 Kč), tj. celkem 40,20 Kč/m3

Cenový výměr místních poplatků

Platnost od 1.1.2019

1.Poplatek za odpady - roční sazba

   a) pro občany, kteří mají trvalý pobyt v obci
    - základní sazba na občana (dítě).............................50 Kč

   b) pro majitele rekreačních chat - popřípadě domů příležitostně obývaných
     - sazba za dům....................................................... 50 Kč/os.

   2. Poplatek za psa

   a) Za prvního psa   ......................................................................................150 Kč

   b) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.........................................100 Kč

   c) Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ...50 Kč

   d)  Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebe poživatele sirotčího důchodu............................................................................................50 Kč

© Obec Starovičky, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti

Obecní Úřad Starovičky, č.p. 43, 691 68 Starovičky

tel.: +420 519 414 035, email: starovicky@starovicky.cz

Za stránku odpovídá: Obec Starovičky, poslední aktualizace: 6.8.2014 15:12.