, svátek má

Důležitá čísla

Tísňová volání112
Hasiči150
Záchranná sl.155
Policie158
Městská policie156
Pohotovost Brno545 538538
Pohotovost Hustopeče519 407310
Dětská pohotovost Brno      533 302236
Zubní pohotovost 545 538538
Lékárna Koliště 545 424811
Lékárna Kobližná542 212110
elektřina E.ON545 141880
voda519 411058
plyn JMP1239

Školství

Webové stránky ZŠ a MŠ Starovičky

Veškeré aktuální informace a kontakty naleznete na webových stránkách místní školy : http://www.zs-msstarovicky.cz/

Základní škola a Mateřská škola Starovičky

Typ:                   příspěvková organizace
Adresa:Starovičky č.p.123       PSČ 691 68
IČO:                     709 14 320
Telefon:             721 201 301,  MT ředitele školy 776 205 158
E mail: zs.starovicky@worldonline.cz
Ředitel:              Mgr. Dana Walterová
Pevná linka:                            519 322 666

Součást ZŠ a MŠ Starovičky

Z á k l a d n í  š k o l a : 
Pedagogický sbor:  Mgr. Dana Walterová
Mgr. Ivana Bajková, Mgr. Lucie Šebestová
Provozní pracovnice:   Mirka Jušková

Š k o l n í  d r u ž i n a :
Družinářka:                 Dominika Francová

M a t e ř s k á  š k o l a :
Vedoucí učitelka:        Petra Novotná
Učitelka:                            

 

Marta Křivková

Štěpánka Kachyňová

Domovnice:                 Taťána Majerová

Š k o l n í  j í d e l n a :
Vedoucí školní jídelny:Ivana Bajková  /mobilní telefon 721 201 301/
Kuchařka:                        Jindřiška Šmerdová

R a d a  š k o l y :
Předsedkyně:         Hana Kapustová
Členové:                Jindříška Šmerdová

Lenka Krůzová

Petra Novotná

Kateřina Pleskačová, DiS.
Radim Hovězák


O škole

Zájmové  útvary  na škole (kroužky) - v rámci školní družiny

  • keramický kroužek
  • výtvarný kroužek
  • kroužek mladých novinářů  

Součástí školy je tělocvična v budově školy, která je využívána i veřejností:

  • cvičení rodičů s dětmi
  • stolní tenis a břišní tance

Od roku 1990, kdy se do místní školy vrátily opět děti ZŠ, prošla budova mnoha opravami a rekonstrukcí elektroinstalace a vodoinstalace, včetně  odpadů. Významné  změny nastaly zejména  ve vybavení školní  kuchyně a mateřské školy. Proběhla také důkladná oprava střechy a kotelny. Kolem celé  školy  byly  promyšleně vysazovány  stromy a okrasné keře. Významnou změnou prošla také  část zahrady, která slouží zejména MŠ. V tělocvičně  proběhla rekonstrukce  podlahy a instalace  hygienického příslušenství.

Základní škola je kromě  nových lavic a židliček  také  vybavena šesti počítači připojenými k internetu a  čtyřmi  PC v jednotlivých třídách. MŠ má  jeden PC v síti internetu a jeden PC pro rozvoj dovedností a návyků formou hry.

V současné době  je základní škola  dvoutřídní -  málotřídní, což je dáno  počtem  žáků školy, kterých bylo ve školním roce 2006  třicet. 

ŽS a MŠ  společně  absolvují vlastivědné výlety, školní kulturní akce, soutěže, besídky, sportovní dny, zábavná odpoledne.

Budoucnost  ZŠ a MŠ se bude nepochybně  odvíjet od  počtu dětí MŠ a žáků ZŠ. V tomto směru se jeví   perspektiva  „edukačního centra obce“ optimisticky, přihlédneme-li k masivní výstavbě nových domů  a výhodné poloze obce v rámci regionu.


© Obec Starovičky, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti

Obecní Úřad Starovičky, č.p. 43, 691 68 Starovičky

tel.: +420 519 414 035, email: starovicky@starovicky.cz

Za stránku odpovídá: Obec Starovičky, poslední aktualizace: 19.4.2018 8:29.