, svátek má

Důležitá čísla

Tísňová volání112
Hasiči150
Záchranná sl.155
Policie158
Městská policie156
Pohotovost Brno545 538538
Pohotovost Hustopeče519 407310
Dětská pohotovost Brno      533 302236
Zubní pohotovost 545 538538
Lékárna Koliště 545 424811
Lékárna Kobližná542 212110
elektřina E.ON545 141880
voda519 411058
plyn JMP1239

Elektronická podatelna

Informace k elektronickému podání

Informace k elektronické podatelně dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb. ze dne 25.8.2004 :

Adresa elektronické podatelny : podatelna@starovicky.cz, je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě, vyřizuje také dotazy k provozu e-podatelny.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích :

Pracovní doba elektronické podatelny, Obec Starovičky, Hlavní 43 - kancelář účetní :

pondělí  7.30 - 12.00    12.30 - 17.00

úterý      7.30 - 12.00    12.30 - 16.00

středa    7.30 - 12.00    12.30 - 16.00

čtvrtek    7.30 - 12.00    12.30 - 16.00

pátek      7.30 - 12.00    12.30 - 13.00

Podporované formáty datových zpráv :

- *.txt Obecný text

- *.htm, *.html Hypertextový dokument

- *.rtf Rich text format

- *.doc Dokument Microsoft Word

- *.xls Sešit Microsoft Excel

- *.pdf Portable Document Format - Adote acrobat

- *.gif Graphics Interchange Format

- *.jpg, *.jpeg Joint Photographic Experts Group

Kvalifikované certifikáty pověřených osob :

Jméno

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb

Hana Kapustová

Česká pošta, s.p.

Vladimír Drbola

Česká pošta, s.p.

Příjem podání na technickém nosiči dat :

- USB flash disk

- CD-ROM se souborovým systémem

- DVD

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesílateli neprodleně zasláním datové zprávy tohoto obsahu :

Vaše zpráva ze dne : xx.xx.xxxx, předmět : xxxxxx, byla přijata podatelnou úřadu dne : xx.xx.xxxx, v xx.xx hodin. Byla zaevidována v Podacím deníku pod č. xxxx/xxxx.

S pozdravem podatelna úřadu

Obec Starovičky

Vyřizuje : xxxx

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.

Informuje Vás pouze o tom,že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

U chybného formátu zprávy, nepovolené přílohy, neplatného el.podpisu, infikaci zprávy virem apod.bude odesílateli sdělen důvod nepřijetí datové zprávy.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě :

-  zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

- zákon č. 50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

© Obec Starovičky, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti

Obecní Úřad Starovičky, č.p. 43, 691 68 Starovičky

tel.: +420 519 414 035, email: starovicky@starovicky.cz

Za stránku odpovídá: System, poslední aktualizace: 30.6.2009 23:06.