, svátek má

Důležitá čísla

Tísňová volání112
Hasiči150
Záchranná sl.155
Policie158
Městská policie156
Pohotovost Brno545 538538
Pohotovost Hustopeče519 407310
Dětská pohotovost Brno      533 302236
Zubní pohotovost 545 538538
Lékárna Koliště 545 424811
Lékárna Kobližná542 212110
elektřina E.ON545 141880
voda519 411058
plyn JMP1239

Povinně zveřejňované informace

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.Obec Starovičky
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle §2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu §18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Struktura a kontakty
4.Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.Struktura a kontakty
5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.Komerční banka, pobočka Hustopeče, bankovní spojení 5028651/ 0100
6.Identifikační číslo organizace (IČO).IČO: 00283592
7.Daňové identifikační číslo (DIČ).DIČ: CZ00283592
8.Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

http://www.starovicky.cz/urad/rozpocet.htm

9.Místo a způsob, jak získat příslušné informace.Osobně: OÚ Starovičky, Starovičky 43, 691 68
Písemně: OÚ Starovičky, Starovičky 43, 691 68
Elektronicky: starovicky@starovicky.cz
10.Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.Obecní úřad Starovičky
691 68 Starovičky 43
11.Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.Obecní úřad Starovičky
691 68 Starovičky 43
12.Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Obecní úřad Starovičky nabízí  formuláře z finančního úřadu a formulář Žádost o vydání občanského průkazu....
Další formuláře můžete získat na: www.form.cz
13.Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). Informace o řešení nejrůznějších životních situací lze získat přímo od pracovníků OÚ Starovičky nebo v obci s rozšířenou působností na:
MěÚ Hustopeče
Informace lze také získat na : Portál veřejné správy.
14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují přávo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinému subjektu, a to včeně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. 

Město Hustopeče na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonává přenesenou působnost na úseku na úseku sociálně-právní ochrany dětí za obec Starovičky. Bližší informace na http://www.hustopece-city.cz/ospod/.

viz: Vyhlášky a nařízení obce
15.Sazebník úhrad za poskytování informací.

Kopírování :

1 list A4 2 Kč, oboustranný A4 3 Kč ( jen černobíle)

1 list A3 3 Kč, oboustranný A3 6 Kč ( jen černobíle)

Ověření podpisu 30 Kč.
Ověření listiny (1 strana) 30 Kč
Změna trvalého pobytu 50 Kč.
Pronájem veřejného prostranství- 100 Kč/den
Hlášení (1x) v místním rozhlase 20 Kč + DPH
Poplatekza psa 50/ 150 Kč na 1 rok.
Tuhý komunální odpad ("popelnice") 110 Kč na 1 rok a 1 osobu (pro rok 2017)
Za užívání hrobového či urnového místa: 
        místo pro jeden hrob 325 Kč/10 let
        místo pro dvojhrob 650 Kč/10 let
        místo v urnové stěně 325 Kč/10 let

16.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

17.Seznam zřízených organizací

Základní škola a mateřská škola Starovičky, okres Břeclav
Místní knihovna Starovičky

JSDH Starovičky

© Obec Starovičky, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti

Obecní Úřad Starovičky, č.p. 43, 691 68 Starovičky

tel.: +420 519 414 035, email: starovicky@starovicky.cz

Za stránku odpovídá: Obec Starovičky, poslední aktualizace: 19.4.2017 9:13.