, svátek má

Důležitá čísla

Tísňová volání112
Hasiči150
Záchranná sl.155
Policie158
Městská policie156
Pohotovost Brno545 538538
Pohotovost Hustopeče519 407310
Dětská pohotovost Brno      533 302236
Zubní pohotovost 545 538538
Lékárna Koliště 545 424811
Lékárna Kobližná542 212110
elektřina E.ON545 141880
voda519 411058
plyn JMP1239

Archív článků 2007

VÁNOČNÍ KONCERT 2006

Vánoční koncert,  konaný den před štědrým dnem měl jakožto, už každý rok velký úspěch. Nejdříve se zpívalo pod vánočním stromem u kulturního domu, kde vánoční koledy zpívali jak dětí z místí školy tak i pěvecký zbor žen, do zpěvu se zapojili i mnozí s příchozích.
Byl chladný podvečer a tak se popíjel svařáček a čaj. Po skončení venkovního programu jsme se přesunuli do sálu, kde byl zahájen vánoční koncert dechové hudby Pálavanky. Pauzu mezi písničkami vyplňoval „stréc ze Slovácka“ svými historkami. 

U vánočního stromu
U vánočního stromu
U vánočního stromu
U vánočního stromu
Teplé občerstvení
Teplé občerstvení
Vánoční koncert
Vánoční koncert
Stréc
Stréc
Vánoční koncert
Vánoční koncert

NÁCVIK NA PLES

V pátek 5.1.2007 se poprvé sešla naše mládež a chasa na nácvik „Moravské besedy“, kterou bude zahájen Obecní krojovaný ples. Započali s nácvikem choreografie, ale i opakováním základních tanečních kroků pro ty co zatím nemají tolik zkušeností. S choreografií tanečníkům pomáhá profesionálka z Hustopečí paní Plná.
Už zbývá jen popřát mnoho zdaru při zkoušení, plný sál při premiéře a málo pošlapaných nohou.

Nácvik besedy
Nácvik besedy
Nácvik besedy
Nácvik besedy
Nácvik besedy
Nácvik besedy
Nácvik besedy
Nácvik besedy

TŘI KRÁLOVÉ

V neděli 7. ledna 2007 se už jako každoročně konala Tříkrálová sbírka s výtěžkem pro Českou charitu.
Pět skupinek králů Kašpara, Melichara a Baltazara vyrazilo na koledu po vesnici. V každém domě tři králové zazpívali písničku, koledu, vyznačili na dveře domu K+M+B a tím si vykoledovali nějakou laskominu, ale hlavně vybírali peníze pro charitu. Vybráno bylo okolo 20 tisíc korun.

Moře Králů
Moře Králů
Tři Králové
Tři Králové
Tři Králové
Tři Králové
Tři Králové
Tři Králové
Tři Králové
Tři Králové

NA CHVÍLI ZPĚT O 30 LET

Tato akce konaná dne 27.1.2007 měla až nečekaný úspěch. Na začátek vystoupil pan starosta s uvítáním,  poté předal slovo Kateřině Pleskačové, která za kulturní komisi přednesla co a jak se dříve dělávalo a konalo na vesnici. Program zahájily děti z 3. a 4. třídy místní základní školy se svým vystoupením, ve kterém předvedlyrůzné scénky, zpěv, básně z vlastní tvorby, znalost angličtiny, ale i velice dobře ztvárněnou parodii reklamy.
Po vystoupení dětí se začalo s promítáním archivních záběrů ze života obce, kde si každý našel kousek ze svého života před třiceti lety. Ve filmu byly fotbalová utkání, hasičské závody, den dětí, maškarní bál, zima na vsi, ale i oslavy prvního máje. Konec odpoledne zpříjemnil Robert Zeman a Petr Kadlec pěknou písničkou. U zpívání už nezůstalo moc návštěvníků, ale přesto se protáhlo do večerních hodin.
Pro velký zájem se bude promítání opakovat a to zřejmě v měsíci březnu.

Uvítání
Uvítání
Vystoupení dětí ze ZŠ
Vystoupení dětí ze ZŠ
Vystoupení dětí ze ZŠ
Vystoupení dětí ze ZŠ
Sál byl zcela zaplněn
Sál byl zcela zaplněn
Promítání fotografií a filmů z obce
Promítání fotografií a filmů z obce
Posezení s písničkou
Posezení s písničkou
Posezení s písničkou
Posezení s písničkou

KROJOVANÝ PLES 2007

Plesová sezóna již dávno začala a v naší obci ji zahájil 3. obecní krojový ples. Bohatá tombola, dobrá dechová kapela, pestrost krojů, ale hlavně perfektně a bez jediné chybičky odtančená Moravská beseda naší chasou. Tak to byly hlavní lákadla letošního krojovaného plesu, který byl pod patronátem obecního úřadu. Na místní poměry se sál kulturního domu příjemně zaplnil a začala tak panovat dobrá nálada, zpěv a tanec zpestřený veselým „jucháním“ krojové chasy.
Krojový ples 10.2.2007
Krojový ples 10.2.2007
Předtančení Moravské besedy
Předtančení Moravské besedy
Předtančení Moravské besedy
Předtančení Moravské besedy
Předtančení Moravské besedy
Předtančení Moravské besedy
Losování tomboly
Losování tomboly
Nahoru

MAŠKARNÍ PLES

Hudební skupina R-BOOM dokázala 17. února večer roztančit a přivést do varu všechny návštěvníky Maškarního plesu, který pořádal místní fotbalový klub TJ Sokol Starovičky. Záplava různorodých masek zcela zaplnila prostory kulturního domu. Po vyčerpávajícím tanci si návštěvníci mohli pochutnat na výborném flamendru či pivě. Tanec a bujaré veselý se protáhlo až do brzkých ranních hodin.

Maska či skutečnost ?
Maska či skutečnost ?
Plody našeho kraje..
Plody našeho kraje..
Tanec, tanec a tanec
Tanec, tanec a tanec
Maškarní ples..
Maškarní ples..
Předávání cen za nejlepší masky
Předávání cen za nejlepší masky

DĚTSKÝ KARNEVAL

Dne 3.3.2007 maminky ze Staroviček uspořádaly pro své děti maškarní ples.
Účast byla hojná, tombola bohatá a kromě soutěží nám mažoretky z Lady Stars Hustopeče spestřily program svým
vystoupením. Moc se to líbylo a už se těšíme na příští rok.
Naše maminky pořádají každoročně i dětský den na začátku prázdnin, pokud je chcete finančně či jinak podpořit
prosíme kontaktujte je přes obecní úřad.
Dětský karneval
Dětský karneval
Dětský karneval
Dětský karneval
Dětský karneval
Dětský karneval
Mažoretky Lady Stars Hustopeče
Mažoretky Lady Stars Hustopeče
Mažoretky Lady Stars Hustopeče
Mažoretky Lady Stars Hustopeče
Mažoretky Lady Stars Hustopeče
Mažoretky Lady Stars Hustopeče
Soutěže, rej a tanec
Soutěže, rej a tanec
Soutěže, rej a tanec
Soutěže, rej a tanec
Propagační leták
Propagační leták
Nahoru

DEN ZEMĚ VE STAROVIČKÁCH

První ročník konání oslav Dne Země připravený kulturní komisí obce a ve spolupráci s mysliveckým sdružením neslavil úspěch co do počtu přítomných občanů, ale zato přišli všichni příznivci ekologie a pobytu v přírodě. Nejprve jsme si pověděli něco o vzniku oslav Dne Země, poté nás starosta obce informoval co nového nás čeká na poli ekologie, třídění odpadů, výsadby nových stromů, úprav obce, ale i to co se dělat nemá a přesto se děje den co den. Jednalo se hlavně o pálení různého komunálního odpadu či PET lahví a dalších případů vedoucích ke zhoršování stavu přírody kolem nás.

Za myslivecké sdružení nás přivítal pan Panic s krátkou přednáškou hlavních cílů myslivců, do kterých patří zejména výsadba zeleně, zakrmování zvěře či vypouštění nové zvěře. Poté byla vysazena mladá lípa v prostoru spodní části dědiny.Dalším bodem programu byla vycházka do přírody, kde byly nachystány panely s dětskými obrázky s ekologickým tématem a informacemi o přírodě. Cíl cesty byl stanoven u rybníků, kde byl připraven program pro děti i dospělé. Děti předvedly svou znalost v třídění odpadů, zdatnost chůze na chůdách, střelbě ze vzduchovek či hledání stop zvířat a jejich odlévání ze sádry.

Dech tající vystoupení mysliveckých psů, poslouchajících na slovo  i před velkým publikem, sklidilo velký úspěch. Odpoledne jsme zakončili výkladem o zvířatech v našem okolí. Jen doufejme, že o ekologické akce u nás vzroste zájem, jelikož přírodu kolem nás musíme zachovat i pro další generace.  
Přivítání
Přivítání
Vysazení lípy
Vysazení lípy
Procházka přírodou
Procházka přírodou
Házení míčků
Házení míčků
Chůdy
Chůdy
Střelba ze vzduchovek
Střelba ze vzduchovek
Třídění odpadu
Třídění odpadu
Ukázka loveckých psů
Ukázka loveckých psů
Ukázka loveckých psů
Ukázka loveckých psů
U rybníku
U rybníku
U rybníku
U rybníku
Hledání a odlévání stop
Hledání a odlévání stop
Povídání o přírodě
Povídání o přírodě
Příprava akce
Příprava akce
Stará televize do přírody asi nepatří??
Stará televize do přírody asi nepatří??
Nahoru

SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ

Sobota 28.dubna byla jako stvořena pro historicky první rej čarodějů a čarodějnic ve Starovičkách. Na místním hřišti se slétlo více než čtyřicet adeptů na čarodějnické řemeslo, aby zde složili zkoušku a mohli být pasováni do čarodějnického řádu. Kromě povinných zkoušek v dovednostech s koštětem se mohli přiučit kouzlům a trikům od vrchních čarodějů, také se občerstvit jídlem a pitím, nebo si odpočinout při zkrášlení nehtů a dekoracích účesů.
Nově pasovaní čarodějové se slavnostně proletěli kolem přihlížejících a mohlo se přejít k hlavní události večera. Zapálení ohně, který má odehnat vše zlé od celé vesnice, se ujaly vládkyně čtyř světových stran. Tímto začal taneční rej a pokračoval až do večerních hodin. Doufáme, že se nám podařilo odehnat vše zlé na dlouhou dobu. Čarodějové dobrodějové přiletí zas až příští  rok.   
Přivítání vrchní čarodějnicí
Přivítání vrchní čarodějnicí
Malí čarodějové
Malí čarodějové
Malá čarodějka
Malá čarodějka
Soutěže a hry
Soutěže a hry
Soutěže a hry
Soutěže a hry
Dekorace nehtů
Dekorace nehtů
Kadeřnický salón
Kadeřnický salón
Hrál a moderoval DJ ROBO
Hrál a moderoval DJ ROBO
Čarodějové dobrodějové
Čarodějové dobrodějové
Let přes přěkážky
Let přes přěkážky
Pasování do řádu čarodějnictví
Pasování do řádu čarodějnictví
Slavnostní průlet
Slavnostní průlet
Slavnostní průlet
Slavnostní průlet
Čáry máry
Čáry máry
Zapálení pochodní
Zapálení pochodní
Zapálení posvátného ohně
Zapálení posvátného ohně
Nahoru

ÚSPĚCH NA PRKNECH CO ZNAMENAJÍ SVĚT

V podvečer 7. května se početná skupina místních ochotníků vydala na cestu do nedalekých Boleradic, kde sehráli představení Maryša při příležitosti Krajské přehlídky divadel. Nejprve se divadelním umělcům dostalo náležitého přivítání na obecním úřadě, poté se již vydali přichystat jeviště a na poslední chvíli oprášit znalosti textů či pohybu po jevišti.

Představení nabíralo na intenzitě každým dějstvím a závěrečné minuty braly dech všem přítomným divákům. Pauzy mezi dějstvími byly vyplněny lidovými písněmi, které tak odvedly pozornost od přestavby jeviště. Na konci představení nechyběla dlouhá téměř neutuchávající děkovačka. Po úklidu kulis zpět do autobusu se všichni přesunuli do boleradského sklepení, kde ochotníky navštívila odborná porota a vyřkla verdikt, který každého potěšil. I když upozornila na pár drobných detailů, představení se jí jako celek líbilo. Tak jen doufejme, že naše ochotníky vyšle do dalšího, již celostátního kola.

Více informací o souboru získáte na internetových stránkách KADET .
Poslední přípravy divadelních rekrutů
Poslední přípravy divadelních rekrutů
Na návsi
Na návsi
Nevezmu si Vávru a nevezmu
Nevezmu si Vávru a nevezmu
Lidovka o pauze
Lidovka o pauze
Ha, Vávra mě žaluje...
Ha, Vávra mě žaluje...
A budu za tvou ženou chodit...
A budu za tvou ženou chodit...
Maryško, pojď se mnou
Maryško, pojď se mnou
Jako psa ho zastřelím
Jako psa ho zastřelím
Dobrý kafíčko....
Dobrý kafíčko....
Tys ho votrávila....
Tys ho votrávila....
Pamětní plaketa
Pamětní plaketa
Nahoru

ZPOMAL CHCEME ŽÍT...

Dne 10.5.2007 se  v budově ZŠ Komenského Hustopeče konala prezentace projektu  "Já občan ".  A teď již informace k samotnému projektu.

     Na počátku školního roku nám paní učitelka řekla, jestli se v projektu  Já občan  nechceme zaměřit na nějaký problém, který trápí naši obec  nebo okolí. Nápadů bylo mnoho, nejlepší byly však dva, jeden byl volný čas v obci Popice a druhý rychlost v obcích Starovičky, Popice a Boleradice. První nápad ztroskotal, protože volný čas v obci Popice má již svoje řešení, a tak jsme se zaměřili na druhé téma a nazvali jsme je  "Zpomal, chceme žít!!!!".
     Usilovně jsme pracovali. Navštěvovali jsme pány starosty, dělali jsme ankety v obcích i ve škole, dále průzkum na přechodech kolik aut nám zastaví a kolik ne, psali  jsme na dopravní  inspektorát v Břeclavi  a také na státní instituce.
     Z anket jsme se dozvěděli, že v obcích je podle občanů situace špatná. V Popicích však nejsou peníze na dopravní pomůcky a v Boleradicích se situace bude do půl roku řešit. U nás ve Starovičkách se k řešení přistoupí v příštím roce, kdy se bude budovat nová hlavní silnice, jejíž součástí budou zpomalovací retardéry.
     Nám nezbývá než doufat, že jsme alespoň trochu přispěli k řešení dopravní situace.  S tímto projektem se budeme prezentovat ještě v Brně a pokud budeme úspěšní postoupíme do státního kola, které se bude konat v Nymburku.
     Jsme rádi, že prezentace projektu se zúčastnili nejenom žáci naší školy, ale také rodiče a veřejnost. Moc nás potěšilo, že si na nás udělal čas také pan starosta ze Staroviček.
                                                Spoluautorka projektu Barbora Bízová, 8.C ZŠ Hustopeče Komenského

Chcete se dozvědět více o projektu Já občan.
Projekt Já občan
Projekt Já občan
Počet přechodů v obci
Počet přechodů v obci
Pozor chodci
Pozor chodci
Né každý zastavil
Né každý zastavil
A další
A další
Nahoru

SRAZ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

„Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. Bratra vám přidělují rodiče, nebo snad osud, podle toho, jak se na to díváte, ale přítele si člověk volí sám a dobrovolně.“
JAN  WERICH

   Setkání jubilantů a rodáků naší obce, které se v sobotu 12. května uskutečnilo v prostorách kulturního sálu, se neslo v duchu setkání s již dlouho neviděnými přáteli. Děti z mateřské školy si pro jubilanty připravily písničkové pásmo, provázané krátkými říkankami. Dále vystoupil ženský sbor v tradičním kroji s písněmi a básněmi o přátelství a lásce. Oslavenci také obdrželi pamětní listy s datem konání a fotografii obce. Po zakončení programu následovala pozvánka od místní zahrádkářské organizace na Přehlídku vín 2007.
Valná část jubilantů vyrazila na procházku po obci, kde si prohlédli školu, mnozí znovu usedli do školních lavic a zavzpomínali na školní léta, nebo si jen prohlédli změny obce od poslední návštěvy.
Ve večerních hodinách přijela dechová hudba Pálavanka ve zmenšeném počtu, ale i tak zábava probíhala až do pozdních hodin.
Vystoupení dětí z MŠ
Vystoupení dětí z MŠ
Vystoupení ženského pěveckého sboru
Vystoupení ženského pěveckého sboru
Ženský pěvecký sbor
Ženský pěvecký sbor
Padesátnici
Padesátnici
Šedesátnici
Šedesátnici
Sedmdesátnici
Sedmdesátnici
Osmdesátnici
Osmdesátnici
Společné foto
Společné foto
Přehlídka vín 2007
Přehlídka vín 2007
Přehlídka vín 2007
Přehlídka vín 2007
Nahoru

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZŠ VRANOVICE

      Ve čtvrtek 17. května v 19 hodin jsme měli možnost shlédnout dermiéru divadelního představení Limonádový Joe. Tuto hru nastudovali žáci základní školy Vranovice v dramatickém kroužku, režie se ujal pan učitel, Petr Kadlec. Strhující představení plné písní, nečekaných roztržek, soubojů a honiček, zaujalo každého z přítomných.
      Obdiv si zaslouží hlavně pěvecké a kaskadérské výkony, do niž vložili jejich představitelé veškerou energii. Překvapila a nadchla nás honička, kdy herci vtrhli přímo mezi publikum a také scény odehrávající se před jevištěm. Tyto momenty zapojují do děje všechny přítomné a oživují reakce na danou situaci – výborný nápad.
      Děkujeme za krásné představení plné mladých hereckých talentů a přejeme mnoho dalších úspěchů na „prknech, které znamenají svět“. Představení oživilo kulturní dění v naší obci a doufáme, že podnítilo a inspirovalo také naši mládež, ať již k návštěvám divadla, či k tvůrčí činnosti.
                                                                                                                                                               Kateřina Pleskačová

Více o divadelní hře Limonádový Joe

Pěvecké vystoupení
Pěvecké vystoupení
Pěvecké vystoupení
Pěvecké vystoupení
Rychlé kolty
Rychlé kolty
Joe
Joe
Chceš-li dobrou mušku míti, musíš kolaloku píti...
Chceš-li dobrou mušku míti, musíš kolaloku píti...
Já mám míti z Joa strach
Já mám míti z Joa strach
Ted si na vás posvítím
Ted si na vás posvítím
Počkáme si na něj
Počkáme si na něj
A je tu závěr
A je tu závěr
Celý divadelní kolektiv
Celý divadelní kolektiv
Nahoru

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

     V sobotu 23. června uspořádala Kulturní komise pro naše mladé a začínající cyklisty Dopravní hřiště. Odborná přednáška instruktora autoškoly o tom, jak vypadá správně vybavené kolo, či jak se správně chovat v silničním provozu, odstartovala celou akci. Po seznámení s teorií se řídítka všech ubírala na připravenou křižovatku se značkami, kterou všichni úspěšně projeli bez větších či, menších přestupků.Dalším bodem praktické části byl test zručnosti ovládání kola na slalomové dráze zakončený sladkou odměnou, ale i test rovnováhy, zvládnutí převozu předmětu, který u nás představoval kelímek naplněný vodou. Po všech těchto disciplínách přišly na řadu testy, jako u závěrečné zkoušky v autoškole, i když ne tak náročné, které dokázaly potrápit spoustu hlav dětí i rodičů.
     Druhý bod programu byl pro mladé cyklisty zřejmě nejzajímavější částí. Přijela nás navštívit Policie ČR ze služebny v Hustopečích. Policisté pohovořili o tom, co je jejich náplní práce, ukázali výbavu vozidla a nástroje používané při své práci. Velký zájem vzbudilo spoutávání a pouštění sirény v pravém policejním autě. Po dostatečném vyhrání si na lupiče a zloděje v policejním autě, jeho skoro nastartování a uloupení, byl pomalu nabrán směr obec Šakvice. Tam jsme se vypravili na výbornou točenou zmrzlinu, už jako proškolení cyklisté, kteří ví jak se v silniční provozu chovat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem co nám s touto akcí pomáhali.
Děkujeme KK 

Teoretická část
Teoretická část
Ukázka projetí křižovatky
Ukázka projetí křižovatky
Jen se nestřetnout
Jen se nestřetnout
Slalom
Slalom
Slalom
Slalom
Jízda zručnosti
Jízda zručnosti
Závěrečné testy
Závěrečné testy
Příjezd Policie
Příjezd Policie
Zvědavost byla velká
Zvědavost byla velká
Z auta už je nedostanou
Z auta už je nedostanou
Ahoj.....
Ahoj.....
Předávání cen nejlepším cyklistům
Předávání cen nejlepším cyklistům
Nakonec se ocenění dostalo navšechny
Nakonec se ocenění dostalo navšechny
Zmrzlina byla velice dobrá
Zmrzlina byla velice dobrá
Výlet do Šakvic
Výlet do Šakvic
Nahoru

STŘELBY MS STAROVIČKY 2007

Myslivecké sdružení Starovičky uspořádalo další ročník střeleckých závodů konaných ve dnech 5.-7.7. 2007. Třídenní program započali členové naší myslivecké organizace závodem jednotlivců. I přes silný vítr a občasné bouřkové přeháňky dosahovali vysokých střeleckých výsledků. Dobře organizačně zvládnutá příprava závodů byla velkým plusem pro příchozí diváky, pro které bylo nachystáno dobré zázemí a občerstvení. Podávalo se pivo, limo, ale i výtečné klobásy z divočáka.
Druhý den byl na programu závod tříčlenných družstev z celého okresu a to podle propozic již dosažených výsledků v okresní střelecké soutěži družstev. Naši střelci ve složení Martin Tomek, Miroslav Krčka a Pavel Prát si nevedli vůbec špatně a po těsném rozstřelu obsadili 3. místo.
Třetí den byly závody otevřeny široké veřejnosti, těchto závodů se zúčastnilo celkově 33 střelců. Doufejme, že takto vydařený ročník nás čeká opět za rok na stejném místě a našim střelcům přejeme mnoho dobrých výsledků do okresního kola.

Příprava občerstvení
Příprava občerstvení
Střelby 5.7.07
Střelby 5.7.07
Soutěž MS Starovičky
Soutěž MS Starovičky
Vrhací zařízení
Vrhací zařízení
Úkryt před deštěm
Úkryt před deštěm
Střelby 6.7.07
Střelby 6.7.07
Soutěž družstev
Soutěž družstev
Střelby 6.7.07
Střelby 6.7.07
Vítězné trofeje
Vítězné trofeje
Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků
Vítězná družstva
Vítězná družstva
Bronzové družstvo MS Starovičky
Bronzové družstvo MS Starovičky
Střelby 7.7.07
Střelby 7.7.07
Veřejný závod
Veřejný závod
Střelby 7.7.07
Střelby 7.7.07
Výsledky (24.1 kB)
Nahoru

VÝSADBA POZNÁVACÍ ALEJE

Nadace partnerství                                   Generální pertner           

Generální partner programu

Odpočinková místa a poznávací alej Nové hory

Cílem projektů „Vybudování odpočinkových míst u Boží muky a vyhlídky“ a „Výsadby stromů - Nové hory“ bylo
vybudování odpočinkových míst a poznávací aleje, které měly za úkol zpříjemnit prostředí katastru obce nejen
místním obyvatelům, ale i cykloturistům využívajících trasu Moravské vinné cyklostezky.

Odpočinková místa jsou vybudovaná dvě. První u boží muky je osazeno sadou lavic, odpadkovým košem a stojanem
na kola, na jaře se zde počítá s výsadbou sazenic vinné révy, které budou sloužit pro ukázku 16 různých řezů
révy - celkem tedy asi 80 sazenic. Druhé místo na vyhlídce „U obrázku“ je rovněž osazeno sadou lavic, odpadkovým
košem a držákem na kola. Nově byla vybudována také vyhlídková plošina, která je nyní zastřešena.
Tuto stavbu postavila firma Stolařství Prát s částečnou pomocí zaměstnanců obecního úřadu.
Poznávací alej je situována právě mezi těmito místy. Jedná se o dvouřadou alej, která byla
vysazena v trojúhelníkovém sponu o straně 6,5m. Stromy byly vybrány odborníkem na výsadbu p. Salajkou
z Moravské Nové Vsi a reprezentují svou skladbou původní druhy listnatých dřevin v naší oblasti. Jedná se
např. o topoly různých druhů, jasan, dub červený, různé druhy javorů a lip, břízu, jeřáb ptačí, jilm, habr a střemchu
hroznovitou v celkovém počtu 47 ks. Nad touto alejí směrem k vyhlídce bylo vysazeno 20 keřů- kalina, slídy,
řešetlák a ptačí zob. Vlastní výsadby se zúčastnilo 20 místních občanů převážně z řad Tělovýchovné
jednoty a Mysliveckého sdružení. Během příštího roku zde budou ještě vytvořeny popisky k jednotlivým
druhům stromů a informační tabule u odpočinkových míst s informacemi o obci i celém katastru.

Na tento projekt by měla v budoucnu navazovat výsadba dalších stromů podél polních cest a úprava povrchu
příjezdové cesty k této klidové zóně.
Závěrem tedy můžeme říci, že bylo tedy dosaženo původního záměru, tj. vytvoření klidové zóny v okolí
obce a zatraktivnění místa v okolí Moravské vinné cyklostezky.

Mimo tento projekt bylo s pomocí místních občanů vysazeno dalších 60 stromů, převážně lípy malolisté,
podél polní cesty směrem na Velké Pavlovice na trase Moravské vinné cyklostezky.
 
Poděkování si zaslouží všichni občané, kteří se podíleli přímo při výsadbě zeleně nebo při montáži zařízení
odpočinkových míst, i ostatní, kteří se podíleli na přípravě celé akce, především ZD Klas Starovičky za úpravu
terénu a zajištění techniky při výsadbě stromů i zastřešení rozhledny.

Zvláštní poděkování zaslouží Nadace partnerství s generálním partnerem programů Skanska, která se v rámci
dvou dotačních titulů podílela na projektu částkou 50 tis. Kč. Celková částka projektu je 120 tis.Kč.


Nahoru
Výsadba poznávací aleje
Výsadba poznávací aleje
27.10.2007
27.10.2007
I děti pomáhaly
I děti pomáhaly
Výsadba stromků i keřů
Výsadba stromků i keřů
Pěčlivě sázeno i zaléváno
Pěčlivě sázeno i zaléváno
Krátká pauza
Krátká pauza
A nakonec vše obalit
A nakonec vše obalit
Odpočinková zóna u Boží muky
Odpočinková zóna u Boží muky
Vysazená alej
Vysazená alej
Vysazená alej u cyklostesky
Vysazená alej u cyklostesky
Boží muka
Boží muka

© Obec Starovičky, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti

Obecní Úřad Starovičky, č.p. 43, 691 68 Starovičky

tel.: +420 519 414 035, email: starovicky@starovicky.cz

Za stránku odpovídá: Obec Starovičky, poslední aktualizace: 2.1.2008 13:28.